نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی از سال 1391 نسبت به انتشار مقالات ارزشمند استادان و دانشجویان و پژوهشگران اقدام نموده است و پیگیری مستمر فرایندهای داوری تا انتشارمقاله همواره سرلوحه مدیران نشریه بوده است. مقالات منتشر شده در این نشریه به صورت دسترسی آزاد بوده و هزینه‌ای برای داوری، چاپ و یا دانلود مقالات دریافت نمی‌شود.

این نشریه طی شماره نامه 2659/18/3 به تاریخ 1395/01/16 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی- پژوهشی بوده و در جدیدترین ارزیابی سال 1399 توسط کمیسیون مذکور، موفق شده است رتبه B را دریافت نماید.

مقالات مجله پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی در CABI، Civilica، ISC، SID، Magiran و Google Scholar نمایه می‌شود. به مقاله‌های منتشر شده این نشریه از شماره زمستان 1400 شماره شناسه دیجیتال (DOI)  اختصاص یافته است.  لطفا در ارجاع مقالات از این شناسه استفاده فرمائید

 

1. بررسی رضایت شغلی و سلامت روان رانندگان تراکتورهای کشاورزی در استان فارس

صفحه 1-7

10.22034/jrmam.2022.10085.537

احسان هوشیار؛ محمود محمودی-اشکفتکی


2. شبیه‌سازی انتقال حرارت در خشک‌کن آب گرم محصولات کشاورزی

صفحه 9-18

10.22034/jrmam.2022.10134.554

حسن غفوری


3. تاثیر اندازه‌های مختلف مزارع بر کارایی فنی مزارع برنج (مطالعه موردی: شهرستان رشت)

صفحه 19-31

10.22034/jrmam.2022.10128.552

رضا اسفنجاری کناری؛ مهدی خانی؛ سیدحسین پیمان


4. بررسی تجربی شوری و دما در یک استخر خورشیدی گرادیان نمکی

صفحه 33-39

10.22034/jrmam.2022.10143.560

سید احمد مرتضوی باباحیدری؛ رحیم ابراهیمی؛ علی ملکی


5. ارزیابی بازده مصرف سوخت سامانه‌های گرمایشی متداول در گلخانه‌ها مطالعه موردی: گلخانه‌های استان البرز

صفحه 41-47

10.22034/jrmam.2022.10023.511

داود مومنی


6. بررسی اثر چهار نوع جاذب اتیلن بر افزایش ماندگاری و خصوصیات کیفی سیب درختی رقم رد دلیشز

صفحه 49-59

10.22034/jrmam.2022.10051.520

پرستو سلیمانی گرمابکی؛ رضا طباطبائی کلور؛ پوریا بی پروا؛ مجید ذبیح زاده


7. مطالعه تجربی تأثیر وجود مکنده های جانبی بر کارایی محفظه ته نشینی دستگاه برداشت نخود

صفحه 61-67

10.22034/jrmam.2022.10120.550

منصور زبیری؛ وحید رستم پور؛ عادل رضوانی وند فناِئی؛ علی محمدنیکبخت


8. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر در پذیرش فناوری‌های نوین حوزه کشاورزی به روش تحلیل شبکه‌ای فازی

صفحه 69-81

10.22034/jrmam.2022.10126.553

محسن دهقانی دیرانلویی؛ عباس خمسه


9. ارزیابی مزرعه‌ای بذرکار جوی پشته کار حفاظتی نخود با آرایش کشت مختلف

صفحه 83-93

10.22034/jrmam.2022.10137.556

بهنام سپهر؛ حسین حاجی آقا علیزاده


10. شبیه‌سازی جریان هوا در خشک‌کن گلخانه‌ای مجهز به کلکتور سهموی خورشیدی به روش دینامیک سیالات محاسباتی

صفحه 95-107

10.22034/jrmam.2022.10106.545

عباس حیدری ورنامخواستی؛ حسن غفوری


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی