نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی از سال 1391 نسبت به انتشار مقالات ارزشمند استادان و دانشجویان و پژوهشگران اقدام نموده است و پیگیری مستمر فرایندهای داوری تا انتشارمقاله همواره سرلوحه مدیران نشریه بوده است. مقالات منتشر شده در این نشریه به صورت دسترسی آزاد بوده و هزینه‌ای برای داوری، چاپ و یا دانلود مقالات دریافت نمی‌شود.

این نشریه طی شماره نامه 2659/18/3 به تاریخ 1395/01/16 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی- پژوهشی بوده و در جدیدترین ارزیابی سال 1399 توسط کمیسیون مذکور، موفق شده است رتبه B را دریافت نماید.

مقالات مجله پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی در CABI، Civilica، ISC، SID، Magiran و Google Scholar نمایه می‌شود. به مقاله‌های منتشر شده این نشریه از شماره زمستان 1400 شماره شناسه دیجیتال (DOI)  اختصاص یافته است.  لطفا در ارجاع مقالات از این شناسه استفاده فرمائید

 

بررسی تأثیر روش ‏های کشت مستقیم و عمق کشت بر روی شاخص ‏های یکنواختی استقرار بذر و برخی شاخص ‏های زراعی در کشت گندم دیم

10.22034/jrmam.2022.13808.582

منا طهماسبی؛ ابوالفضل هدایتی پور


فراتحلیل اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر عملکرد گندم آبی در ایران

10.22034/jrmam.2022.13885.589

احمد حیدری


پایش وضعیت موتور تراکتور ITM285 با بهره‌گیری از آنالیز صدا و پارامترهای عملکردی موتور

10.22034/jrmam.2022.10149.561

مجید حسنی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ امید دوستی ایرانی


شبیه‌سازی جریان هوا در داخل خشک‌کن‌های خورشیدی گلخانه‌ای برای اقلیم اصفهان

10.22034/jrmam.2022.10164.564

محمد باقر حیدری ورنامخواستی؛ حسن غفوری


ارزیابی تاثیر رطوبت و نوع کمباین برداشت بر افت‌های کمی و کیفی برنج رقم چمپا

10.22034/jrmam.2022.10219.568

نعیم لویمی؛ محسن سلیمانی؛ محمدجواد به وندی


پیش‏بینی برخی ویژگی‏های کیفی میوۀ پرتقال با استفاده از روش غیرمخرب طیف‏سنجیNIR-Vis

10.22034/jrmam.2022.13736.570

کریم گرامی؛ حسین بهفر؛ بهاره جمشیدی؛ شهین زمردی


تحلیل اقتصادی تولید زیتون با استفاده از تابع کاب داگلاس در غرب کشور (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)----

10.22034/jrmam.2022.13760.576

مصطفی زبردست؛ امیر عزیزپناه؛ رضا یگانه؛ صادق بهامین


طراحی، ساخت و ارزیابی خشک‌کن سبز ترکیبی خورشیدی – بازیافت حرارتی محصول زرشک

10.22034/jrmam.2022.13766.579

مریم اسلامی؛ سجاد رستمی؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ رحیم ابراهیمی؛ مصطفی کیانی ده کیانی


ارزیابی سامانه تعیین موقعیت خودرهیاب غیرماهواره‌ای و مقایسه با گیرنده GNSS به منظور مسیریابی بهینه تراکتور

10.22034/jrmam.2022.10170.565

محمد صدفی؛ سعید مینائی؛ حسین با خدا؛ جعفر امیری پریان


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی