نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی از سال 1391 نسبت به انتشار مقالات ارزشمند استادان و دانشجویان و پژوهشگران اقدام نموده است و پیگیری مستمر فرایندهای داوری تا انتشارمقاله همواره سرلوحه مدیران نشریه بوده است. مقالات منتشر شده در این نشریه به صورت دسترسی آزاد بوده و هزینه‌ای برای داوری، چاپ و یا دانلود مقالات دریافت نمی‌شود.

این نشریه طی شماره نامه 2659/18/3 به تاریخ 1395/01/16 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی- پژوهشی بوده و در جدیدترین ارزیابی سال 1399 توسط کمیسیون مذکور، موفق شده است رتبه B را دریافت نماید.

مقالات مجله پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی در CABI، Civilica، ISC، SID، Magiran و Google Scholar نمایه می‌شود. به مقاله‌های منتشر شده این نشریه از شماره زمستان 1400 شماره شناسه دیجیتال (DOI)  اختصاص یافته است.  لطفا در ارجاع مقالات از این شناسه استفاده فرمائید

 

1. ساخت و ارزیابی یک نوع ماشین نیمه خودکار بردارنده توت فرنگی

10.22034/jrmam.2022.10082.535

هادی صمیمی؛ فرهاد فاتحی


2. مطالعه تجربی و شبیه‌سازی لوله انتقال با مقطع واگرا در نقاله نیوماتیکی دانه‌های جو

10.22034/jrmam.2022.10084.536

حسن غفوری


3. شناسایی دقیق و سریع نوع بافت خاک مبتنی بر الگوریتم یادگیری عمیق و سامانه بینایی ماشین

10.22034/jrmam.2022.10089.539

رحیم آزادنیا


4. بررسی عددی تأثیر استفاده از نانوسیال آب-آلومینیوم اکسید (Al2O3) بر روی عملکرد ترمودینامیکی سامانه‌ی فتوولتائیک حرارتی (PV/T)

10.22034/jrmam.2022.10062.527

آرمین آلتونی؛ شیوا گرجیان؛ ادریس رحمتی


5. به کارگیری سامانه بینی الکترونیک مبتنی بر الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص درجه خلوص اسانس نعناع فلفلی

10.22034/jrmam.2022.10098.542

موسی الرضا صمدی؛ سید صادق سیدلو؛ عباس روحانی؛ علی محمد نیکبخت


6. تخمین عملکرد، سطح نیتروژن و پوشش گیاهی محصول سیر به کمک حسگر مجاورتی GreenSeeker

10.22034/jrmam.2022.10054.523

مهران هاشمی جوزانی؛ حسین باقرپور؛ جواد حمزه ای


7. تشخیص موقعیت سوراخ لانه جوندگان با استفاده از روش بینایی ماشین

10.22034/jrmam.2022.10081.538

مجید حیدری؛ داود محمد زمانی؛ محمد غلامی پرشکوهی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ احمد سهیلی


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی