1. انتخاب مواد بهینه جاذب صدا در صنایع و ماشین‌های کشاورزی با استفاده از شبیه سازی آکوستیکی ساختار فرکتالی اسفنج منگر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 133-139

علی ملکی؛ راضیه محمدی گهرویی؛ مجید لشگری


2. اثر پیش‌تیمار شیمیایی بر تولید متان ناشی از هضم همزمان کود گاو و ضایعات پسته پسته

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399

علی ملکی؛ حسن درندی؛ رحیم ابراهیمی؛ محمود محمودی


3. مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

علی ملکی؛ سید محمد عبدالهی


4. بعد فرکتال شاخص‌های مؤثر بر عملکرد کلتورهای خورشیدی صفحه تخت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395

علی ملکی؛ آرمیتا سلیمانی قلاتی؛ شاهین بشارتی


5. طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

علی ملکی؛ حمیده رئیسی وانانی؛ شاهین بشارتی


6. مطالعه تراز نویز منتشر شده توسط چمن‏زن موتوری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392

علی ملکی؛ مجید لشگری