1. بررسی اثرات زیست‌محیطی و مصرف انرژی در تولید چغندرقند و پیش‌بینی عملکرد محصول با استفاده از مدل‌‌های ANN و ANFIS در استان چهارمحال ‌و‌ بختیاری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-118

مرضیه شیروانی بروجنی؛ حسن ذکی دیزجی؛ محسن سلیمانی


2. ارزیابی دو نوع موزع دقیق‌کار برای ماشین‌های قلمه‌کار نیشکر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

ایمان سلیمانی؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد جواد شیخ داودی


3. طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

حسن مسعودی؛ حامد رمضانی؛ حسن ذکی دیزجی؛ غلامرضا اکبری زاده