1. تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 57-66

سید مهدی نصیری؛ میثم شفیع؛ عبدل عباس جعفری؛ داریوش زارع


2. بررسی میزان ترک شلتوک خشک شده توسط خشک‌کن دوار خورشیدی

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 37-45

مائده لیلایی؛ اکبر عرب حسینی؛ محمدحسین کیانمهر؛ هیمن امیری


3. به ‌کارگیری سامانه هوشمند برای تعیین ارزش ریالی دانه‌های برنج سفید بر اساس خواص ظاهری و درصد برنج شکم گچی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

بهرام حسین زاده؛ زهرا اسماعیلی؛ سجاد رستمی؛ حماد ذرعی فروش