1. ردیابی نقطه بیشینه توان سلول‌های فتوولتاییک با استفاده از منطق فازی بهبود یافته و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 55-63

جعفر امیری پریان؛ میلاد فتحی


2. تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 57-66

سید مهدی نصیری؛ میثم شفیع؛ عبدل عباس جعفری؛ داریوش زارع


3. تعیین حجم و وزن تخم بلدرچین با استفاده از تکنیکهای پردازشتصویر و شبکه عصبی و مصنوعی و مقایسه با مدلهای رگرسیونی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

محمود محمودی-اشکفتکی؛ احسان هوشیار


4. مقایسه برخی از مدل‌های هوش مصنوعی برای پیش‌بینی میزان اکسیژن محلول آب در استخرهای پرورش ماهی- مطالعه موردی: شهر اهواز

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397

سیدمحمدجواد افضلی؛ محمدجواد شیخداودی؛ سیدرضا سیدمرتضایی


5. تشخیص تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه از نطفه‌دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی‌الکتریک تخم‌مرغ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

احمد بناکار؛ مهدی قادری؛ علی اکبر مسعودی


6. بررسی عکس‌العمل طیفی گندم‌های سالم و آسیب ‌دیده به وسیله قارچ‌ها باتصویربرداری در محدوده مرئی و غیرمرئی به کمک شبکه‌های عصبی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

سامان ظهرابی علی‌بیگلو؛ سید صادق سیدلو؛ ابراهیم صفری؛ یاسمن همپانژاد