1. طراحی محفظه تخمیر و ساخت هاضم بی‌هوازی ناپیوسته به منظور تولید بیومتان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 43-54

ارمان جلالی؛ رضا عبدی؛ شمس اله عبداله پور؛ سید فرامرز رنجبر


2. تعیین شاخص‌های انرژی در چرخه حیات پنبه به‌منظورتهیه بذر و کشت مجدد آن در روش‌های مختلف خاک‌ورزی (مطالعه موردی در شهرستان ورامین)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

فریدون کشاورزپور؛ یحیی عجب شیرچی؛ محمدعلی میسمی


3. پایش کانون‌های اتلاف انرژی و اکسرژی در خط اواپراسیون شکر: مطالعه موردی کارخانه قند ارومیه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398

احمد پیری؛ علی محمدنیکبخت؛ حامد جانی سرناوی


4. تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند خشک شدن موز با استفاده از خشک‌کن هیبریدی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

علی نجات لرستانی؛ اسماعیل میرزایی قلعه؛ میثم زارعی


5. مدل‌سازی انرژی خروجی خیار گلخانه‌ای و بوته‌ای بر پایه الگوی مصرف انرژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و انفیس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395

حسین حاجی آقا علیزاده؛ محدثه احمدوند؛ حسین باقرپور


6. مدل‌سازی و تحلیل حساسیت نهاده‌های انرژی برای تولید سیر در شهرستان لنگرود استان گیلان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392

مرضیه صالحی؛ اشکان نبوی پله سرائی؛ رضا عبدی؛ حسن قاسمی مبتکر