1. کاربرد طیف‏ سنجی فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب آرد نخودچی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-8

رضا محمدی گل؛ مجید لشگری


2. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه لیزری تشخیص ارتفاع محصولات مزرعه‌ای

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

ترحم مصری گندشمین؛ پژمان عالی‌قلعه؛ سعید عالی قلعه