1. بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلاء در اندام کارگران تولید نیشکر با استفاده از روش RULA و ارائه راه‌حل مناسب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398

نسیم منجزی


2. انتخاب مناسب‌ترین نوع گودال‌کن جهت کاربری در باغات با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

داود کلانتری؛ سامان ملاپور؛ مجید رجبی وندچالی


3. بررسی اثر فوم و اسفنج به کار رفته در نشیمنگاه صندلی بر میزان انتقال ارتعاش به بدن سرنشین

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

علی ملکی؛ ندا عسگری فر؛ مجید لشگری


4. ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

صاحب میرپناهی؛ اررّنگ جوادی


5. مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

علی ملکی؛ سید محمد عبدالهی


6. طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

علی ملکی؛ حمیده رئیسی وانانی؛ شاهین بشارتی