1. تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند خشک شدن موز با استفاده از خشک‌کن هیبریدی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

علی نجات لرستانی؛ اسماعیل میرزایی قلعه؛ میثم زارعی