طراحی و ساخت ماشین نیوماتیکی ـ حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادو سیب زمینی

نویسندگان

چکیده

سیب‏زمینی از پرمصرف‌ترین محصولات کشاورزی در جهان و ایران است،‏ که در سطحی معادل 170 هزار هکتار از اراضی آبی کشور کشت می‏شود و محصول سالانه آن بالغ بر 7‎/5 میلیون تن است. معضل مهم در امر تولید این محصول،‏ آفت سوسک کلرادو (CPB)‎ است که در چند سال اخیر،‏ خسارت‌های سنگینی را به اقتصاد کشاورزان وارد کرده است. روش عمده برای مبارزه با این آفت در بین کشاورزان،‏ استفاده از سموم شیمیایی می‏باشد. لکن برای کنترل آفت سوسک کلرادوی سیب‏زمینی،‏ تکیه بر به کارگیری سموم شیمیایی،‏ باعث ایجاد مقاومت این حشرات در برابر سموم شیمیایی شده و استفاده از سموم شیمیایی با غلظت‌های بالاتر علاوه بر آلودگی محیط‌زیست،‏ هزینه تولید را افزایش می‏دهد. هدف از تحقیق حاضر،‏ طراحی و ساخت ماشین نمونه اولیه برای کنترل سوسک کلرادو است. اساس کار این ماشین بر مبنای سیستم‌های نیوماتیکی و حرارتی است. نحوه کار این ماشین به این صورت است که به هر ردیف کشت یک دهانه خروج باد باز می‏شود و با شروع حرکت تراکتور و ایجاد دور در محور PTO،‏ شافت فن‌ها دور گرفته و با ایجاد هوای فشرده،‏ باد از دهانه‌ خروجی به بوته‏های گیاهان برخورد می‏کند. این کار باعث جدا شدن آفات از روی بوته‏ها شده که با برخورد به صفحات توری که در روی شاسی ماشین تعبیه شده است،‏ بر روی زمین در فاصله‌ بین دو ردیف کشت انتقال می‏یابند. در همین هنگام.

کلیدواژه‌ها