طراحی، ساخت و آزمایش ماشین پوست‌کن گردو

نویسندگان

چکیده

حذف سریع پوست سبز و خشک کردن از مراحل مهم فرآوری پس از برداشت گردو است. وجود ماده تانن در پوست سبز گردو که به سهولت در مجاورت با هوا اکسیده می‌شود،‏ سبب سیاه شدن پوست سخت گردو و تسریع در تغییر رنگ مغز آن از سفید به زرد و قهوه‌ای روشن می‌شود. در این پژوهش ضمن بررسی خاصیت‌های مکانیکی پوست گردو و نتایج انرژی لازم در فرآیندهای برش،‏ نفوذسنجی و لهیدگی از چهار نوع گردوی پرمصرف (Serr; Pedro; Z67; K72) از نوع Serr برای معیارهای طراحی دستگاه پوست‌کن گردو با توجه به شرایط مصرف کننده داخلی،‏ انتخاب شدکه سبب ارائه طرحی ابتکاری و اقتباسی ماشین پوست‌‌کن گردو شده و سپس اقدام به ساخت و ارزیابی آن شد. نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد که برای دور 368 دور بر دقیقه برس‌های سیمی و فاصله 12میلی‌متری استوانه شیاردار با برس‌های ساینده در مدت زمان بهینه 60 ثانیه و با تعداد گردوی بین 25 تا 50 عدد (3 تا 5 کیلوگرم) در هر بار پوست‌کنی راندمان 93 درصد به ‌‌دست آمد. زمان پر و خالی کردن ماشین به وزن 3 کیلوگرم گردو مدت 15 ثانیه طول کشید و ظرفیت کاری ماشین بین 120 تا 240 کیلوگرم بر ساعت حاصل شد.

کلیدواژه‌ها