رویکردی جدید در برداشت گردو به روش مکانیکی

نویسنده

چکیده

یکی از مسائل مهم در برداشت گردو ضرورت وجود دستگاهی است که بتواند هزینه‌های اقتصادی و صدمات بدنی را کاهش دهد. برداشت گردو در ایران عملی است که هر ساله هزینه و صدمات بدنی زیادی دربر داشته است. بنابراین برای حل این مشکل ماشین ساده و جدیدی طراحی و ساخته شد. این دستگاه می‌تواند تا ارتفاع نه متری کار کند و به راحتی انرژی خود را از یک موتور‌سیکلت دریافت کند و به آسانی حتی در اراضی شیب‌دار کار کند. در مقایسه با روش‌های برداشت سنتی گردو این دستگاه دارای صرفه اقتصادی و ایمنی کافی است و نمونه مشابهی در ایران ندارد. ظرفیت و کارایی این ماشین با آزمایش شاخصه‌هایی همچون سرعت و ارتفاع کار در سطوح مختلف بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد بین سطوح مختلف ارتفاع (کمتر از 2،‏ 2 تا 5‎/3،‏ 5‎/3 تا 5 و 5 تا 5‎/6 متر) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. کاربرد این دستگاه علاوه بر صرفه اقتصادی،‏ می‌تواند برای کشاورزان و باغداران ایمنی لازم در برابر صدمات بدنی به وجود آورد. براساس این مطالعه این دستگاه برای برداشت آسان گردو می‌تواند استفاده قرار شود.

کلیدواژه‌ها