مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن

نویسندگان

چکیده

طراحی ارگونومیک فضای کار،‏ با در نظر داشتن جنبه‌های فیزیکی و روانی،‏ افزایش رضایتمندی و کاهش میزان حوادث را در پی خواهد داشت. رانندگی تراکتور باعث ایجاد ارتعاش در بدن و چرخش‌های مختلف است که باعث بروز دردها در نواحی مفصلی می‌شود. به همین جهت،‏ پرسشنامه‌ای به صورت خوداظهاری طراحی و در اختیار 1200 راننده تراکتور قرار داده شد. این پرسشنامه،‏ شامل سه بخش اطلاعات شخصی،‏ کاری و عملیات زراعی انجام‌شده توسط راننده بود. پس از جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات استخراج‌شده از پرسشنامه‌ها،‏ تجزیه‌ و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون‌‎های آماری t مستقل،‏ Chi-Square)‎X 2) انجام و مشخص شد که رانندگان در اندام‌های سر و گردن (39%)،‏ مفصل زانو (37%)،‏ نشیمنگاه،‏ بازوها و دست‌ها (29%)،‏ شانه‌ها (28%)،‏ نیم‌تنه بالایی (26%)،‏ پاها و قوزک پا (25%)،‏ رآن‌ها و نیم‌تنه پایینی (24%) و به طور کلی تقریباً 72% راننده‌ها حداقل در یک یا بیشتر از یک ناحیه احساس درد را گزارش کردند. احساس ناراحتی بعد از عملیات زراعی مختلف در بعضی از مفاصل افزایش بیشتری دارد که این ناراحتی‌ها وابسته به نوع عملیات زراعی است. عملیات خاک‌ورزی و آماده‌سازی زمین با سطح اطمینان 90% در بروز مشکلات و ناراحتی‌های مفصلی نقش مستقیم داشت. همچنین،‏ بررسی‌های 24 ماهه نشان داد که تکرار این ناراحتی‌ها در طی سالیان مورد استفاده،‏ منجر به از کارافتادگی یا بروز اختلالات غیر‌قابل جبران در مفاصل شده است.

کلیدواژه‌ها