بررسی تجربی آلاینده های موتور اشتعال تراکمی با استفاده از نانو ذرات جامد و سوخت‌های زیستی

نویسندگان

چکیده

مهمترین و معمولترین سوخت جهت استفاده در موتورهای دیزل، در بسیاری از کشورهای جهان، گازوئیل می باشد. استفاده از گازوئیل در این موتورها موجب انتشار مواد مضر و آلاینده با ترکیبات شیمیایی پیچیده می شود که خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد می کند. با این که تمهیدات مختلفی در جهت کاهش آلودگی اعم از برنامه های معاینه فنی خودروها یا نصب سیستمهای کنترل انتشار آلاینده در اگزوز خودروها در کشورهای پیشرفته به کار گرفته‌شده، لیکن این برنامه ها در شهرهای بزرگ مسئله تولید آلاینده ها را به حد کافی کاهش نداده است. در این راستا سوختهای بیولوژیک دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ذاتی هستند که آنها را در عمل، پاکتر از سوختهای دیگر می نماید. یکی از اصلی ترین موضوعات فناوری نانو، ساخت مواد با خواص جدید و از اثرات مثبت آن، بالا بردن بازده موتورهای احتراق داخلی فعلی است. در این تحقیق آلاینده های موتور دیزل چهارزمانه با استفاده از ترکیبات سوخت نانو بیودیزل و دیزل بررسی شد. داده های موردنظر در ?دور موتور (???? ، ????، ????و rpm????) برای مخلوطهای مختلف سوخت(??سطح) به دست آمد. نتایج نشان داد که در اکثر ترکیبها میزان هیدروکربن و منواکسید کربن خروجی از اگزوز نسبت به سوخت دیزل کاهش ولی مقدار اکسیدهای نیتروژن و دی اکسید کربن تولیدی توسط مخلوطهای سوخت نسبت به سوخت دیزل افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها