تأثیر پیش تیمار فراصوت بر ویژگی های کیفی ورقه های نازک هلو (رقم آلبرتا)

نویسندگان

چکیده

هلو یکی از مهم‌ترین محصولات باغی ایران است که دارای ضایعات پس از برداشت زیادی می‌باشد. یکی از راه‌های کاهش ضایعات پس از برداشت فرآوری محصول است. استفاده از امواج فراصوت به‌عنوان پیش‌تیمار نوین در خشک‌کردن مواد غذایی چندین سال است که مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر پیش‌تیمار فراصوت با توان بالا بر روند خشک شدن برگه‌های هلو و کیفیت آن می‌باشد. به این منظور تأثیر امواج فراصوت با توان ?? وات و بسامد ?? کیلوهرتز و خیساندن در آب مقطر در سه سطح ??،?? و ?? دقیقه با دو دمای ?? و ??? درجه سلسیوس انجام شد. نتایج نشان داد، استفاده از امواج فراصوت به‌عنوان یک پیش‌تیمار قبل از خشک‌کردن، زمان خشک شدن را کاهش می‌دهد. علاوه بر این باعث کاهش نیروی لازم برای برش و لهیدگی نمونه‌ها گشته و اثر منفی بر رنگ نمونه‌ها نداشته است. بنابراین با نتایج به‌دست‌ آمده می‌توان استنباط کرد که استفاده از امواج فراصوت در خشک‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن برگه‌های هلو، کاهش هزینه، کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت را به دنبال خواهد داشت. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

کلیدواژه‌ها