روشی سریع و دقیق برای شمارش و بخش‏بندی اشیا دانه‏ای به کمک پردازش تصاویر دیجیتال

نویسندگان

چکیده

شمارش تعداد اشیا با استفاده از پردازش تصاویر از جنبه‏های مختلفی از علوم پزشکی و زیست‏شناسی تا کشاورزی، مطالعات ژنتیکی و اصلاح نباتات دارای اهمیت زیادی است. اگرچه تحقیقات زیادی به منظور تشخیص اشیا در پردازش تصاویر انجام شده است اما اغلب شمارش اشیا ساده‏تر و سریعتر از تشخیص است، به این دلیل در برخی موارد یک شی می‏تواند شمرده شود بدون اینکه تشخیص داده شود. در این تحقیق یک الگوریتم جدید برای شمارش اشیا دانه‏ای بدون تشخیص و شناسایی ارائه شده‏است. این روش می‏تواند علی‏رغم وجود نویز در تصویر دیجیتال به درستی کار کند. روش ارائه شده بر مبنای الگوریتم تبدیل فاصله است و همچنین خطا در نتایج تاحد زیادی مستقل از اندازه اشیا هستند و به شکل آنها بستگی دارند. نکته دیگر در این روش استفاده از تشخیص لبه است؛ برای این منظور یک لبه کامل نیاز نیست بلکه در این روش حتی یک نقطه از لبه در برخی موارد میتواند برای شمارش صحیح اشیا موثر باشد. هر چه لبه‏ها واضح‏تر باشند کارکرد روش ارائه‏شده بهتر است. این ترکیب تشخیص لبه و استفاده از شکل و اندازه اشیا یک ترکیب خوب برای شمارش درست و موثر اشیا است. نتایج در تمام موارد چه در تصاویر با شرایط ایده‏آل و چه در شرایط غیرایده‏آل برتری روش ارائه شده را نشان داد. در شرایط مختلف بسته به نوع شی و شرایط تصویر برداری برخی از روش‏ها قابل انجام بودند و برخی امکان انجام نداشتند اما نتایج نشان داد که در تمام شرایط مورد بررسی در این پژوهش روش ارائه شده در این مقاله امکان انجام داشت.

کلیدواژه‌ها