1. ساخت و ارزیابی یک نوع ماشین نیمه خودکار بردارنده توت فرنگی

10.22034/jrmam.2022.10082.535

هادی صمیمی؛ فرهاد فاتحی


2. مطالعه تجربی و شبیه‌سازی لوله انتقال با مقطع واگرا در نقاله نیوماتیکی دانه‌های جو

10.22034/jrmam.2022.10084.536

حسن غفوری


3. شناسایی دقیق و سریع نوع بافت خاک مبتنی بر الگوریتم یادگیری عمیق و سامانه بینایی ماشین

10.22034/jrmam.2022.10089.539

رحیم آزادنیا


4. بررسی عددی تأثیر استفاده از نانوسیال آب-آلومینیوم اکسید (Al2O3) بر روی عملکرد ترمودینامیکی سامانه‌ی فتوولتائیک حرارتی (PV/T)

10.22034/jrmam.2022.10062.527

آرمین آلتونی؛ شیوا گرجیان؛ ادریس رحمتی


5. به کارگیری سامانه بینی الکترونیک مبتنی بر الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص درجه خلوص اسانس نعناع فلفلی

10.22034/jrmam.2022.10098.542

موسی الرضا صمدی؛ سید صادق سیدلو؛ عباس روحانی؛ علی محمد نیکبخت


6. تخمین عملکرد، سطح نیتروژن و پوشش گیاهی محصول سیر به کمک حسگر مجاورتی GreenSeeker

10.22034/jrmam.2022.10054.523

مهران هاشمی جوزانی؛ حسین باقرپور؛ جواد حمزه ای


7. تشخیص موقعیت سوراخ لانه جوندگان با استفاده از روش بینایی ماشین

10.22034/jrmam.2022.10081.538

مجید حیدری؛ داود محمد زمانی؛ محمد غلامی پرشکوهی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ احمد سهیلی