1. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه برگ جمع کن مخصوص تراکتورهای باغی

صفحه 1-9

آزاد غفاری؛ شمس اله عبداله پور؛ پرویز احمدی مقدم


2. ارائه یک مدل پیش‌بینی مبتنی بر استنتاج فازی به منظور تخمین و بهینه‌سازی راندمان آبیاری زیرسطحی خورشیدی

صفحه 11-21

چمران دانش دوست؛ رحیم ابراهیمی؛ محمود رضا تدین؛ احمد رضا قاسمی دستگردی


3. موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسعه یافته

صفحه 23-32

محمد مزیدی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی


4. بررسی عملکرد سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی پنج نوع گیاه دارویی بومی ایران از راسته نعناسانان

صفحه 33-44

امیر بنی زمان؛ سید سعید محتسبی؛ شاهین رفیعی


5. توسعه سامانه الکترونیکی برای تشخیص موانع در جلوی تراکتور با استفاده از حسگر لیزری دوبعدی

صفحه 45-55

علی محمدی؛ حسن مسعودی؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی


6. تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر

صفحه 57-66

سید مهدی نصیری؛ میثم شفیع؛ عبدل عباس جعفری؛ داریوش زارع


7. ارزیابی خواص سختی و سایشی تیعه‌های آسیاب غلات

صفحه 67-74

حسن غفوری ورزنه؛ سید علی خدارحمی


8. کیفیت سنجی غیر مخرب ارقام مختلف هلو به روش فتو آکوستیک

صفحه 75-89

طیبه رهنما؛ نادر ساکنیان دهکردی؛ رحیم ابراهیمی؛ احسان فروزمهر؛ محمد مرادی