نویسنده = علی ملکی
پیش‌بینی تولید بیواتانول از ترکیبات لیگنوسلولزی در راکتور بی هوازی با همزن پنوماتیکی-مکانیکی توسط شبکه عصبی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 21-30

10.22034/jrmam.2022.13904.592

سیده هدی یوسفیان؛ رحیم ابراهیمی؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ علی ملکی


خصوصیات مکانیکی چوب‌های سالم و ناسالم درختان گردو و بادام

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 81-90

10.22034/jrmam.2022.10142.559

مهرآفاق خلیلی؛ علی ملکی؛ شاهین بشارتی؛ سعید ریزی


بررسی تجربی شوری و دما در یک استخر خورشیدی گرادیان نمکی

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 33-39

10.22034/jrmam.2022.10143.560

سید احمد مرتضوی باباحیدری؛ رحیم ابراهیمی؛ علی ملکی


انتخاب مواد بهینه جاذب صدا در صنایع و ماشین‌های کشاورزی با استفاده از شبیه سازی آکوستیکی ساختار فرکتالی اسفنج منگر

دوره 9، شماره 2، مهر 1399، صفحه 133-139

علی ملکی؛ راضیه محمدی گهرویی؛ مجید لشگری


اثر پیش‌تیمار شیمیایی بر تولید متان ناشی از هضم همزمان کود گاو و ضایعات پسته پسته

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399

علی ملکی؛ حسن درندی؛ رحیم ابراهیمی؛ محمود محمودی


مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396

علی ملکی؛ سید محمد عبدالهی


بعد فرکتال شاخص‌های مؤثر بر عملکرد کلتورهای خورشیدی صفحه تخت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395

علی ملکی؛ آرمیتا سلیمانی قلاتی؛ شاهین بشارتی


طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 2، مهر 1393

علی ملکی؛ حمیده رئیسی وانانی؛ شاهین بشارتی


مطالعه تراز نویز منتشر شده توسط چمن‏زن موتوری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392

علی ملکی؛ مجید لشگری