کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
تخمین عملکرد، سطح نیتروژن و پوشش گیاهی محصول سیر به کمک حسگر مجاورتی GreenSeeker

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 105-113

10.22034/jrmam.2022.10054.523

مهران هاشمی جوزانی؛ حسین باقرپور؛ جواد حمزه ای


پیاده سازی سامانه ماشین بینایی به منظور پردازش تصاویر گیاهان دارویی و طبقه بندی آن ها به روش تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-15

10.22034/jrmam.2021.11180

رحیم آزادنیا؛ کامران خیرعلی پور


تشخیص ابعاد ریشه لوبیا در طول رشد با بسترهای کشت مختلف با استفاده از یک روش پردازش تصویر مرکب

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 27-39

10.22034/jrmam.2021.11177

محمود محمودی-اشکفتکی؛ هادی عظیمی نژادیان


شناسایی و طبقه‌بندی هوشمند کمبود مواد مغذی در درختان پسته با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 9-19

محمدجواد رضایی؛ مهدی یزدیان دهکردی؛ مهدی آقا صرام


تعیین ارتفاع برش برگ پیاز با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 21-30

محسن حیدری سلطان آبادی؛ بابک بهشتی؛ مسلم افروز؛ محمدرضا ابراهیم زاده


تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 57-66

سید مهدی نصیری؛ میثم شفیع؛ عبدل عباس جعفری؛ داریوش زارع


تعیین حجم و وزن تخم بلدرچین با استفاده از تکنیکهای پردازشتصویر و شبکه عصبی و مصنوعی و مقایسه با مدلهای رگرسیونی

دوره 9، شماره 2، مهر 1399

محمود محمودی-اشکفتکی؛ احسان هوشیار


توسعه روشی جدید مبتنی بر پردازشتصویر برای تشخیصگردو بر روی درخت

دوره 9، شماره 2، مهر 1399

جعفر امیری پریان؛ علی یوسفوند


بررسی امکان تشخیص بیماریهای فیزیولوژیک درختان پسته با استفاده از پردازش تصویر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399

فاطمه سعادت‌جو؛ محمد جواد رضایی؛ سمانه دهقان بهابادی


طراحی الگوریتم دسته بندی نارنگی براساس رنگ با استفاده از پردازش تصویر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399

علی نجات لرستانی؛ کیوان یزدان پناه؛ سجاد سبزی


ارزیابی مدل,های مختلف محاسبه ویژگی های مکانیکی میوه نارنج تحت آزمون فشرده سازی به کمک پردازش تصویر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399

سامان آبدانان مهدی زاده؛ فاطمه کاظمی کرجی


روشی سریع و دقیق برای شمارش و بخش‏بندی اشیا دانه‏ای به کمک پردازش تصاویر دیجیتال

دوره 8، شماره 2، مهر 1398

محمودرضا گلزاریان؛ محسن علی پور؛ محمد حسین آق خانی


تعیین پاسخ ارتعاشی ساقه نیشکر به منظور پیش بینی فیبر و بریکس با کمک پردازش تصویر

دوره 7، شماره 2، مهر 1397

سامان آبدانان مهدی زاده؛ هادی اورک؛ مریم سلطانی کاظمی


شناسایی آفات پروانه برگ خوار و پسیل برگ پسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397

مجید دولتی؛ مهدی شمسی گوشکی؛ موسی رسولی؛ ابراهیم احمدی


بخش بندی جوجه های گوشتی به منظور پیش بینی وزن به روش مدل شکل فعال

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397

سامان آبدانان مهدی زاده؛ سمیه امرایی


طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور

دوره 6، شماره 2، مهر 1396

حسن مسعودی؛ حامد رمضانی؛ حسن ذکی دیزجی؛ غلامرضا اکبری زاده


به ‌کارگیری سامانه هوشمند برای تعیین ارزش ریالی دانه‌های برنج سفید بر اساس خواص ظاهری و درصد برنج شکم گچی

دوره 5، شماره 2، مهر 1395

بهرام حسین زاده؛ زهرا اسماعیلی؛ سجاد رستمی؛ حماد ذرعی فروش


شناسایی و طبقه‌بندی توده‌ها‌ی زیره پارسی Bunium persicum Boiss)) با روش پردازش تصویر در ترکیب با شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395

مجید دولتی؛ عاطفه نکویی؛ ایمان گلپور


بررسی یکنواختی فاصله کاشت و دینامیک سقوط بذر تحت شرایط آزمایشگاهی در کارنده نیوتیکی با کمک بینایی ماشین

دوره 3، شماره 2، مهر 1393

زهرا عبداله زارع؛ سامان آبدانان مهدی زاده


ارزیابی یکنواختی توزیع بذر موزع غلتکی شیاردار با استفاده از پردازش تصویر به کمک نرم‌افزار متلب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393

ابراهیم احمدی؛ سجاد اصغری؛ جعفر امیری پریان


برآورد حجم گردو به کمک روش پردازش تصویر بر اساس خاصیت پرسپکتیو و جمع المان‌های متشابه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392

جعفر امیری پریان؛ حمیدرضا احمدی