کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعیین ارتفاع برش برگ پیاز با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 21-30

محسن حیدری سلطان آبادی؛ بابک بهشتی؛ مسلم افروز؛ محمدرضا ابراهیم زاده


بررسی عملکرد سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی پنج نوع گیاه دارویی بومی ایران از راسته نعناسانان

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-44

امیر بنی زمان؛ سید سعید محتسبی؛ شاهین رفیعی


طراحی الگوریتم دسته بندی نارنگی براساس رنگ با استفاده از پردازش تصویر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399

علی نجات لرستانی؛ کیوان یزدان پناه؛ سجاد سبزی


تعیین پاسخ ارتعاشی ساقه نیشکر به منظور پیش بینی فیبر و بریکس با کمک پردازش تصویر

دوره 7، شماره 2، مهر 1397

سامان آبدانان مهدی زاده؛ هادی اورک؛ مریم سلطانی کاظمی


ارزیابی سامانه تشخیص تقلب روغن زیتون مبتنی بر پردازش تصویر و طیف سنجی دی الکتریک

دوره 6، شماره 2، مهر 1396

محمود امید؛ مهدی رشوند؛ حسین مبلی؛ محمود سلطانی


مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و اَنفیس در درجه بندی آکوستیک ارقام مختلف بادام

دوره 6، شماره 2، مهر 1396

علی رشادصدقی؛ اصغر محمودی


مدل‌سازی انرژی خروجی خیار گلخانه‌ای و بوته‌ای بر پایه الگوی مصرف انرژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و انفیس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395

حسین حاجی آقا علیزاده؛ محدثه احمدوند؛ حسین باقرپور


پیش‌بینی و مدل‌سازی محتوای رطوبتی توت‌سفید در فرآیند خشک شدن با استفاده از مدل‌های ریاضی و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395

محمدرضا اصغری؛ رحیم ابراهیمی؛ داود قنبریان؛ بهرام حسین زاده