کلیدواژه‌ها = ارگونومی
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلاء در اندام کارگران تولید نیشکر با استفاده از روش RULA و ارائه راه‌حل مناسب

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398

نسیم منجزی


انتخاب مناسب‌ترین نوع گودال‌کن جهت کاربری در باغات با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

دوره 7، شماره 2، مهر 1397

داود کلانتری؛ سامان ملاپور؛ مجید رجبی وندچالی


بررسی اثر فوم و اسفنج به کار رفته در نشیمنگاه صندلی بر میزان انتقال ارتعاش به بدن سرنشین

دوره 6، شماره 2، مهر 1396

علی ملکی؛ ندا عسگری فر؛ مجید لشگری


ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 6، شماره 2، مهر 1396

صاحب میرپناهی؛ اررّنگ جوادی


مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396

علی ملکی؛ سید محمد عبدالهی


طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 2، مهر 1393

علی ملکی؛ حمیده رئیسی وانانی؛ شاهین بشارتی