کلیدواژه‌ها = الگوریتم تشخیص انسان
طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور

دوره 6، شماره 2، مهر 1396

حسن مسعودی؛ حامد رمضانی؛ حسن ذکی دیزجی؛ غلامرضا اکبری زاده