تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

نشانی: شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد- اداره انتشارات مجلات علمی و پژوهشی- نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کد پستی: ۳۴۱۴۱/۸۸۱۸۶

صندوق پستی:115

شماره‌ تماس: 32321669-038

پست الکترونیک: jrmam@journals.sku.ac.ir