اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی ، با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

از کلیه افراد انتظار می‌رود به اصول اخلاقی زیر پایبند باشند. بدیهی است هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیر اخلاقی منجر به حذف مقاله از فرآیند داوری و حتی چاپ خواهد شد. این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیر، اعضای هیأت تحریریه و داوران تنظیم شده است:

1- مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .

3- مقالاتی ارسالی به این نشریه نباید قبلاً در نشریه دیگری اعم از خارجی و یاداخلی چاپ شده باشد (مگر در شکل خلاصه در گردهمایی‌ها). ضمناً بررسی مقاله در این نشریه نیز نباید به نشریه دیگری جهت چاپ ارائه شود.

4- اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می‌شود و مسؤلیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسوول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.

5- حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از ارسال به نشریه مجاز نیست.

6- در صورت استفاده از مطالب مطالعات دیگر، منبع مورد نظر با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.

7-  نویسنده(گان) متعهد می شوند که آن بخش از مقاله که به منبعی ارجاع داده نشده از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسئولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.

8-   دفتر نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.

9- مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد، به همین دلیل تکمیل  تعهدنامه نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.

10- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو نشریه خارج خواهد شد و نشریه هیچگونه مسؤلیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 

وظایف نویسندگان:

 • مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آنرا بدهد. اظهارات جعلی و نادرست، غیراخلاقی و غیر قابل قبول است.
 • ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده در سایر نشریات خلاف قوانین است.
 • از تمام کسانی که سهم قابل توجهی در انجام کار دارند به عنوان نویسندگان مشترک نام برده شود و یا به عنوان همکاران از آنها قدردانی شود.
 • نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده  و تمام نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تایید آنها رسیده است و برای ارائه آن به نشریه برای انتشار موافقت دارند.
 • نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود، سردبیر نشریه یا ناشر را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

 وظایف سردبیر:

 • سردبیر نشریه در جهت بهبود کیفیت نشریه فعالانه تلاش می کند.
 • سردبیر مسئول تصمیم گیری در خصوص انتشار مقالات ارسال شده به نشریه است.
 • بررسی مقالات از نظر همگام بودن با سیاست های هیات تحریریه نشریه و مقید بودن به قوانین تصویب شده از دیگر وظایف سردبیر محسوب می شود.
 • سردبیر بایستی مقاله را صرفا از نظر محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا جهت‌گیری سیاسی نویسندگان بررسی کند.
 • سردبیر و هر یک از اعضای هیات تحریریه نباید هرگونه اطلاعاتی درباره مقاله ارائه شده را جز برای نویسنده مسول، داوران، ویراستاران و ناشر فاش کند.
 • فرایند داوری در این نشریه از نوع داوری یک طرفه خواهد بود بطوریکه داور برای نویسنده نامشخص است اما داور نام نویسنده را می بیند.
 • سردبیر نمی‌تواند موارد منتشر نشده در مقاله های ارسالی را بدون اجازه کتبی از نویسنده آن، استفاده کند.

وظایف داوران :

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله یاری می‌رسانند. داوران از طریق اعضای تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار می کنند تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رساند.
 • تمامی اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.
 • داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ایی و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقاله‌های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.
 • اطلاعات ویژه و یا ایده های بدست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.
 • هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن پروسه داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است، کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده است باید با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.
 • داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نباید برای داوری قبول کنند.