نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی از سال 1391 نسبت به انتشار مقالات ارزشمند استادان و دانشجویان و پژوهشگران اقدام نموده است و پیگیری مستمر فرایندهای داوری تا انتشارمقاله همواره سرلوحه مدیران نشریه بوده است. مقالات منتشر شده در این نشریه به صورت دسترسی آزاد بوده و هزینه‌ای برای داوری، چاپ و یا دانلود مقالات دریافت نمی‌شود.

این نشریه طی شماره نامه 2659/18/3 به تاریخ 1395/01/16 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی- پژوهشی بوده و در جدیدترین ارزیابی سال 1399 توسط کمیسیون مذکور، موفق شده است رتبه B را دریافت نماید.

مقالات مجله پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی در CABI، Civilica، ISC، SID، Magiran و Google Scholar نمایه می‌شود. به مقاله‌های منتشر شده این نشریه از شماره زمستان 1400 شماره شناسه دیجیتال (DOI)  اختصاص یافته است.  لطفا در ارجاع مقالات از این شناسه استفاده فرمائید

 

بررسی تاثیر پیش تیمار پلاسمای سرد بر سینتیک خشک کردن برگ بو

10.22034/jrmam.2023.14334.661

اسماعیل مریدار؛ محمد رضا بیاتی؛ جلال برادران مطیع؛ مهدی خجسته پور


تاثیر روش‏های خاک‏ورزی حفاظتی بر مقدار ماده آلی خاک و شاخص‏های انرژی در کشت لوبیا (مطالعه موردی شهرستان اراک)

10.22034/jrmam.2023.14171.639

ابوالفضل هدایتی پور؛ منا طهماسبی؛ مصطفی گودرزی


بررسی تاثیر بافل عمودی بر رفتارهای هیدرودینامیکی مخازن همزن‌دار

10.22034/jrmam.2023.14113.630

شعیب غلامی؛ سعید مینائی؛ علیرضا مهدویان


تأثیر سرعت پوست‌گیر ضربه‌ای و رطوبت دانه بر شاخص‌های عملکردی فرآیند پوست‌گیری یولاف

10.22034/jrmam.2023.14272.653

سپیده عرب؛ مرتضی صادقی؛ مهرنوش جعفری


طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه هشدار دهنده نکاشت قلمه در کارنده نیشکر

10.22034/jrmam.2023.14179.643

فرهاد موسوی صالحی؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی؛ شعبان قوامی جولندان؛ حسن مسعودی


بررسی تجربی تاثیر فاکتور هندسی و ضریب شکست نوری در متمرکزکننده‌های خورشیدی لومینسانسی

10.22034/jrmam.2023.14152.635

کامبیز حسین پناهی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ الهه گوهرشادی؛ محمودرضا گلزاریان


مطالعه تغییرات ویژگی‌های مربوط به شکل و اندازه ورقه‌های نازک خارک درخشک‌کن هیبریدی الکتروهیدرودینامیک-جریان همرفتی مجهز به سامانه پردازش تصویر

10.22034/jrmam.2023.14176.641

آیدین ایمانی؛ سید سعید محتسبی؛ مهدی کرامت جهرمی


آنالیز انرژی و اگسرژی سیستم ترکیبی تولید بیوهیدروژن و توان الکتریکی با استفاده از بیوگاز

10.22034/jrmam.2023.14235.651

فرهاد صیرفی؛ رحیم ابراهیمی؛ هادی غائبی؛ مرتضی بیاره


مدل‌سازی و بهینه‌سازی سامانه تولید بیودیزل پلاسمای سرد اتمسفری-فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ

10.22034/jrmam.2023.14230.650

مرضیه انصاری سامانی؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ سجاد رستمی؛ رحیم ابراهیمی


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان