نشریه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی از سال 1391 نسبت به انتشار مقالات ارزشمند استادان و دانشجویان و پژوهشگران اقدام نموده است و پیگیری مستمر فرایندهای داوری تا انتشارمقاله همواره سرلوحه مدیران نشریه بوده است. مقالات منتشر شده در این نشریه به صورت دسترسی آزاد بوده و هزینه‌ای برای داوری، چاپ و یا دانلود مقالات دریافت نمی‌شود.

این نشریه طی شماره نامه 2659/18/3 به تاریخ 1395/01/16 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی- پژوهشی بوده و در جدیدترین ارزیابی سال 1399 توسط کمیسیون مذکور، موفق شده است رتبه B را دریافت نماید.

مقالات مجله پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی در CABI، Civilica، ISC، SID، Magiran و Google Scholar نمایه می‌شود. به مقاله‌های منتشر شده این نشریه از شماره زمستان 1400 شماره شناسه دیجیتال (DOI)  اختصاص یافته است.  لطفا در ارجاع مقالات از این شناسه استفاده فرمائید

 

تحلیل اقتصادی تولید زیتون با استفاده از تابع کاب داگلاس در غرب کشور (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)----

صفحه 1-9

10.22034/jrmam.2022.13760.576

مصطفی زبردست؛ امیر عزیزپناه؛ رضا یگانه؛ صادق بهامین


شبیه‌سازی جریان هوا در داخل خشک‌کن‌های خورشیدی گلخانه‌ای برای اقلیم اصفهان

صفحه 11-20

10.22034/jrmam.2022.10164.564

محمد باقر حیدری ورنامخواستی؛ حسن غفوری


پیش‌بینی تولید بیواتانول از ترکیبات لیگنوسلولزی در راکتور بی هوازی با همزن پنوماتیکی-مکانیکی توسط شبکه عصبی

صفحه 21-30

10.22034/jrmam.2022.13904.592

سیده هدی یوسفیان؛ رحیم ابراهیمی؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ علی ملکی


پایش وضعیت موتور تراکتور ITM285 با بهره‌گیری از آنالیز صدا و پارامترهای عملکردی موتور

صفحه 31-42

10.22034/jrmam.2022.10149.561

مجید حسنی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ امید دوستی ایرانی


طراحی، ساخت و ارزیابی خشک‌کن سبز ترکیبی خورشیدی – بازیافت حرارتی محصول زرشک

صفحه 43-54

10.22034/jrmam.2022.13766.579

مریم اسلامی؛ سجاد رستمی؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ رحیم ابراهیمی؛ مصطفی کیانی ده کیانی


ارزیابی سامانه تعیین موقعیت خودرهیاب غیرماهواره‌ای و مقایسه با گیرنده GNSS به منظور مسیریابی بهینه تراکتور

صفحه 55-64

10.22034/jrmam.2022.10170.565

محمد صدفی؛ سعید مینائی؛ حسین با خدا؛ جعفر امیری پریان


پیش‏بینی برخی ویژگی‏های کیفی میوۀ پرتقال با استفاده از روش غیرمخرب طیف‏سنجیNIR-Vis

صفحه 65-76

10.22034/jrmam.2022.13736.570

کریم گرامی؛ حسین بهفر؛ بهاره جمشیدی؛ شهین زمردی


ارزیابی تاثیر رطوبت و نوع کمباین برداشت بر افت‌های کمی و کیفی برنج رقم چمپا

صفحه 77-90

10.22034/jrmam.2022.10219.568

نعیم لویمی؛ محسن سلیمانی؛ محمدجواد به وندی


بررسی تأثیر روش ‏های کشت مستقیم و عمق کشت بر روی شاخص ‏های یکنواختی استقرار بذر و برخی شاخص ‏های زراعی در کشت گندم دیم

صفحه 91-103

10.22034/jrmam.2022.13808.582

منا طهماسبی؛ ابوالفضل هدایتی پور


فراتحلیل اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر عملکرد گندم آبی در ایران

صفحه 105-115

10.22034/jrmam.2022.13885.589

احمد حیدری


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی