اهداف و چشم انداز

طبق سند چشم انداز بیست ساله، کشور ایران باید در سال 1404 به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست یابد و لذا  انتشار مجلات علمی گامی برای نائل شدن به این هدف است.

نشریه علمی-پژوهشی پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی از سال 1391 فعالیت خود را در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد آغاز کرده و هم اکنون در زمینه‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم، و مهندسی صنایع غذایی و انرژی در کشاورزی مقالات برجسته اساتید و دانشجویان و پژوهشگران موسسات مختلف را بررسی و منتشر می‌کند.

تخصص‌های ذکر شده شامل گرایش‌های طراحی ماشین‌های کشاورزی (ماشین‌های خاکورزی، کاشت، داشت و برداشت) و ماشین‌های صنایع غذایی، موتورهای احتراق داخلی، مهندسی فاکتورهای انسانی، خواص فیزیکی مکانیکی و رئولوژی محصولات کشاورزی، کشاورزی دقیق (مدل سازی و شبیه‌سازی کامپیوتری در کشاورزی، ابزار دقیق و اندازه‌گیری، ماشین بینایی و هوش مصنوعی) است. با توجه به اینکه در خصوص این گرایش‌های علمی، زمینه‌های بسیار متنوعی مد‌نظر محققین و پژوهشگران قرار گرفته و دستاورد آن مقاله‌ها و گزارش‌های علمی و پژوهشی مختلفی بوده، لذا پرداختن به نشر این دستاوردهای علمی،  از وظایف اصلی این نشریه است.