درباره نشریه

نشریه پژوهش‌های مکانبک ماشین‌های کشاورزی در سال 1391 به منظور انتشار دانش علمی و تخصصی در تمامی موضوعات مهندسی مکانیک بیوسیستم از قبیل طراحی ماشین‌های کشاورزی، ماشین‌های صنایع غذایی، موتورهای احتراق داخلی، مهندسی فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی و اتوماسیون در کشاورزی،‌ مهندسی فاکتورهای انسانی در حوزه کشاورزی و علوم وابسته شروع به فعالیت کرده و با اخذ مجوز رسمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1395 با شماره مجوز 2659/18/3 و شماره ISSN چاپی 6906-2345 و شماره ISSN  الکترونیکی 0705-2783، با ترتیب انتشار فصلنامه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه شهرکرد بوده و با پیشرفت در حوزه‌های تحت پوشش مهندسی مکانیک بیوسیستم اعتبار علمی - پژوهشی منتشر شده است. این نشریه در حال حاضر در پایگاه‌های استنادی یافته‌های علمی و پژوهشی ISC، CABI، SID،  MAGIRAN و Google Scholar  نمایه می‌شود.