تشخیص تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه از نطفه‌دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی‌الکتریک تخم‌مرغ

نویسندگان

چکیده

یکی از معضلات صنعت مرغ‌داری،‏ تفکیک تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار از بی‌نطفه است. هرچه این تفکیک در روزهای ابتدایی دوره انکوباسیون انجام بگیرد،‏ فضای کمتری از دستگاه انکوباتور اشغال و موجب افزایش ظرفیت جوجه‌کشی و افزایش راندمان جوجه‌کشی می‌شود. در این پژوهش،‏ با استفاده از ضرایب اتلاف و دی‌الکتریک تخم‌مرغ‌های نژاد هایلاین،‏ تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه تشخیص داده شد. برای انجام پژوهش از 126 تخم‌مرغ استفاده گردید. در روز سوم داده‌برداری انجام گرفت،‏ در روز پنجم مشخص شد که 112 تخم‌مرغ نطفه‌دار و 14 تخم‌مرغ بی‌نطفه است. پس از انتقال داده‌ها به نرم‌افزار Weka،‏ داده‌ها با استفاده از طبقه‌بندهای شبکه عصبی و ماشین‌بردار پشتیبان تجزیه ‌و تحلیل شدند. نتایج نشان داد شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان توانستند با دقت 100% تخم‌مرغ نطفه‌دار از بی‌نطفه را در روز سوم تشخیص دهند. روش تشخیص تخم‌مرغ بی‌‌نطفه با استفاده از سنجش هدایت الکتریکی،‏ روشی غیر‌مخرب و دارای دقت بیشتر نسبت به روش‌های پردازش تصویر،‏ پردازش موج و PCR است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detecting fertile eggs during incubation using dielectric properties

نویسندگان [English]

  • ahmad banakar
  • mahdi Ghaderi
  • ali akbar masoudi

چکیده [English]

Separation of fertile and infertile eggs is a major concern of the poultry industry. If this separation is done at the early days of the incubation period, less space will be occupied in the incubator resulting in improved capacity and efficiency. Dielectric constant and loss factor were used in this study to detect infertile Hy-line eggs. In this study, 126 eggs were selected and their dielectric properties were measured on the third day of incubation. On the fifth day, it was detected that there were 112 fertile and 14 infertile eggs. Data were then analyzed by Weka software using artificial neural network (ANN) and support vector machine (SVM) classifiers. Results showed that, on the third day of incubation, SVM and ANN successfully detected infertile and fertile eggs with 100% accuracy. Detecting the fertile egg by using electrical conductivity is a non-destructive method and is also more accurate than image processing, signal processing and PCR methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loss factor-Neural network-Support vector machine.-Dielectric constant-Fertile and infertile egg-