تأثیر نوع سوخت و سرعت موتور بر قابلیت‌کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی

نویسندگان

چکیده

برای اندازه‌گیری کیفیت انرژی،‏ مفهومی به عنوان «قابلیت‌کاردهی» تعریف شده است. در این پژوهش،‏ قابلیت‌کاردهی یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت‌های دیزل و بیودیزل (B0،‏ B20،‏ B40 و B100) بررسی می‌شود. همچنین تأثیر سرعت‌های 1200،‏ 1600 و 2000 دور بر دقیقه بر تحلیل قانون دوم ترمودینامیک با سوخت‌های مختلف،‏ واکاوی می‌گردد. پارامتر‌های مورد بررسی در این پژوهش،‏ شامل قابلیت‌کاردهی از طریق انتقال کار و گرما،‏ بازگشت‌ناپذیری،‏ قابلیت‌کاردهی کل،‏ قابلیت‌کاردهی ترمومکانیکی و قابلیت‌کاردهی سوخت سوخته شده هستند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد،‏ پارامترهای قابلیت‌کاردهی برای مخلوط سوخت‌های دیزل و بیودیزل تا مرحله احتراق زیاد و سپس با شروع مرحله انبساط کاهش می‌یابد. قابلیت‌‌کاردهی کل سوخت‌ B0 به ترتیب 3‎/3،‏ 7 و 7‎/16 درصد نسبت به سوخت‌های B20،‏ B40 و B100 افزایش می‌یابد. بیشترین بازده قانون دوم ترمودینامیک در سرعت2000 دور بر دقیقه بود که برای سوخت‌های B0،‏ B20،‏ B40 و B100،‏ به ترتیب 5‎/44،‏ 38‎/46،‏ 89‎/47 و 5‎/48 درصد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of fuel type and engine speed on the exergy of a CI engine

نویسندگان [English]

  • Dr S. Rostami
  • mostafa kiani
  • m e
  • b gh
  • A F
  • b h

چکیده [English]

In order to measure the quality of energy, a concept known as “exergy" is defined. In this study, the exergy of a diesel engine using different blends of diesel and biodiesel fuels (B0, B20, B40 and B100) were investigated. In addition, the effect of speeds of 1200, 1600 and 2000 rpm on analysis of the second law of thermodynamics with various fuels were studied. The parameters evaluated in this study include exergy through work and heat transfer, irreversibility, total exergy, the thermomechanical exergy, and burnt fuel exergy. The results showed that exergy parameters for different blends of diesel and biodiesel fuels increased by the end of combustion stroke and then decreased at the beginning of expansion stroke. Total exergy of B0 increased by 3.3, 7 and 16.7% respectively, as compared to B20، B40 and B100. The maximum efficiency of the second law of thermodynamics were attained at 2000 rpm as 44.5, 46.38, 47.89 and 48.5% for B0, B20, B40 and B100, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exergy-CI engine-Engine speed-Biodiesel-