بررسی جداسازی پنوماتیک مغز بادام (رقم مامایی) از تکه‌های پوست چوبی

نویسندگان

چکیده

یکی از فرآیندها،‏ پس از برداشت بادام به دست آوردن مغز آن از هسته چوبی است. مهم‌ترین مشکل در این راه،‏ جداسازی مغز از پوست چوبی پس از شکستن آن است. از این رو برای شناسایی روش مناسب پالایش مغز بادام از پوست چوبی،‏ جداسازی پنوماتیک این محصول بررسی شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد سرعت بهینه جریان هوا برای انجام جداسازی برابر 5‎/7 متر بر ثانیه است که در این سرعت بازده جداسازی پوست %4‎/68 و خطای جداسازی مغز صفر درصد خواهد بود. همچنین افزایش نرخ تغذیه،‏ زاویه ورود مخلوط به تونل دستگاه و فاصله بین محل ورود مخلوط تا خروج مغز سبب کاهش بازده جداسازی پوست می‌شود. افزایش تعداد تکرار عملیات،‏ بازده جداسازی پوست را افزایش داد. در هر صورت تکرار بهینه عملیات برای جداسازی پوست 6 تکرار به دست آمد. همچنین تحلیل مخلوط خروجی از قسمت مغزها نشان داد که جداسازی تکه‌های پوست چوبی با طول بین 20 میلی‎متر تا 30 میلی‌متر به خوبی انجام نشده و حدود 50% از آن‌ها در خروجی مغزها مشاهده شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on the pneumatic separation of almond (Mami cultivar) kernel from its cracked shell

نویسندگان [English]

  • mohammad javad aarabi
  • rahim ebrahimi

چکیده [English]

The most important process after almond cracking is the separating almond kernel from its cracked shell. The pneumatic separation of almond cracked shells from it kernels was experimentally investigated in this wok. The influence of air velocity, mixture feed rates, distance between mixture inlet and kernels outlet, angle of mixture supply into tunnel and repeat times of operation on separation efficiency was studied. Experimental measurement indicated that the separation efficiency decreased with increasing feed rate, angle of mixture supply into tunnel and distance between mixture inlet and kernels outlet. The 7.5m.s-1 was suitable air velocity value for separation kernels from cracked shell. For this air velocity separation efficiency obtained 68.4% and separation error determined 0%. By increasing repeated times the separation efficiency growth. The result of these experiments indicated that 6 times repeated operation was suitable for separating process. Mixture of kernels outlet analysis and revealed that doesn’t do will separation of shells by 20-30mm length, and about 50% of this shells observed on kernels outlet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air velocity-Angle of mixture supply-Mixture feed rate-Separation efficiency.-Separation error-