بررسی تأثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر کاهش صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تأثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز که با یک محفظه آکوستیک پوشیده شده بود،‏ بررسی شد. مشخصات یک مافلر انعکاسی با روش توصیه شده به وسیله کمیته ASHRAE 2.6،‏ محاسبه شد و بر اساس آن مافلر مناسب انتخاب شد. این مافلر به مافلر نصب شده به وسیله کارخانه روی موتور ژنراتور (GM)‎ اضافه شد و مافلر ترکیبی (HM)‎ شکل گرفت. صدای ژنراتور برای دو حالت GM و HM در چهار سمت آن و در 5 سطح مختلف بارگذاری موتور (0%،‏ 25%،‏ 50%،‏ 75%،‏ 100%) با استفاده از صداسنج اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که استفاده از مافلر ترکیبی می‌‌تواند صدای ژنراتور را در فرکانس احتراق (5‎/31 هرتز) و فرکانس‌های بیشتر از 1000 هرتز کاهش دهد که حداکثر مقدار آن‌ها به ترتیب 7‎/11 و 26 دسی‌بل بود. تراز صدای کلی در مقیاس A موتور ژنراتور برای کلیه سطوح بارگذاری و 4 سمت برای حالت HM در محدوده 8‎/85- 3‎/72 دسی‌بل (A)‎ بود. عملکرد آکوستیکی مافلر ترکیبی برای سمتی که بیشترین میزان صدا وجود داشت (سمت جلوی اگزوز) از 1‎/5 دسی‌بل (A)‎ در حالت بدون بار به 61‎/10 دسی‌بل (A)‎ در حالت بار کامل افزایش یافت. بنابراین استفاده از مافلر ترکیبی می‌تواند به عنوان راهکار مناسب برای کاهش صدای موتور ژنراتور مورد بررسی توصیه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of a hybrid muffler on the sound attenuation of a small gas generator

نویسندگان [English]

  • Seyed reza Hassan-Beygi
  • Zahra Ghorbani
  • Barat Ghobadian

چکیده [English]

In this study the effect of a hybrid muffler on sound emitted of a small gas generator which has been covered by an acoustic enclosure was investigated. The specifications of a reactive muffler were calculated according to the recommendation of ASHRAE 2.6 committee and appropriate muffler was selected. The selected muffler was added to the muffler installed by manufacturer on generator (GM) and formed hybrid muffler (HM). The sound of generator set was measured for GM and HM modes on four sides of the generator at five different loading conditions (0%, 25%, 50%, 75% and 100% load) using a sound level meter. The results showed that the application of HM could reduce the sound of generator at firing frequency (31.5 Hz) and frequencies greater than 1000 Hz, with the maximum values of 11.7 dB and 26 dB, respectively. The overall A-weighted generator sound was in the range of 73.2-85.8 dB(A) for all loading conditions and sides by using HM. The acoustical performance of HM on the side with the maximum generator sound (in front of the exhaust) increased from 5.1 dB(A) at no load to 10.61 dB(A) at full load conditions. Therefore, the HM usage could be recommended as a useful approach to attenuate the generator sound.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generator-Sound-Muffler-?/?rd octave.-