مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن

نویسندگان

چکیده

طراحی ارگونومیک فضای کار،‏ با در نظر داشتن جنبه‌های فیزیکی و روانی،‏ افزایش رضایتمندی و کاهش میزان حوادث را در پی خواهد داشت. رانندگی تراکتور باعث ایجاد ارتعاش در بدن و چرخش‌های مختلف است که باعث بروز دردها در نواحی مفصلی می‌شود. به همین جهت،‏ پرسشنامه‌ای به صورت خوداظهاری طراحی و در اختیار 1200 راننده تراکتور قرار داده شد. این پرسشنامه،‏ شامل سه بخش اطلاعات شخصی،‏ کاری و عملیات زراعی انجام‌شده توسط راننده بود. پس از جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات استخراج‌شده از پرسشنامه‌ها،‏ تجزیه‌ و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون‌‎های آماری t مستقل،‏ Chi-Square)‎X 2) انجام و مشخص شد که رانندگان در اندام‌های سر و گردن (39%)،‏ مفصل زانو (37%)،‏ نشیمنگاه،‏ بازوها و دست‌ها (29%)،‏ شانه‌ها (28%)،‏ نیم‌تنه بالایی (26%)،‏ پاها و قوزک پا (25%)،‏ رآن‌ها و نیم‌تنه پایینی (24%) و به طور کلی تقریباً 72% راننده‌ها حداقل در یک یا بیشتر از یک ناحیه احساس درد را گزارش کردند. احساس ناراحتی بعد از عملیات زراعی مختلف در بعضی از مفاصل افزایش بیشتری دارد که این ناراحتی‌ها وابسته به نوع عملیات زراعی است. عملیات خاک‌ورزی و آماده‌سازی زمین با سطح اطمینان 90% در بروز مشکلات و ناراحتی‌های مفصلی نقش مستقیم داشت. همچنین،‏ بررسی‌های 24 ماهه نشان داد که تکرار این ناراحتی‌ها در طی سالیان مورد استفاده،‏ منجر به از کارافتادگی یا بروز اختلالات غیر‌قابل جبران در مفاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on discomfort and musculoskeletal disorders of tractor drivers and the role of respective affecting factors

نویسندگان [English]

  • Ali Maleki
  • Sayed Mohammad Abdollahi

چکیده [English]

Ergonomic design of workspace with considering the physical and physiological aspects, is expected to result in increasing the drivers' satisfaction and decreasing undesired events. Driving the tractor induces vibrations and rotations to the driver's body which can lead to pain in the body joints. Therefore, a self-declaration questionnaire was designed and filled by 1200 tractor drivers. This questioner included three sections of personal and occupational information and the filed operations performed by the driver. After Collecting and classifying the information extracted from the questionnaire was analyzed with independent t and Chi-square tests. It was indicated that drivers had experienced pain in head and neck (39%), knee (37%), hips, arms and hands (29%), shoulders (28%), upper torso (26%), legs and ankles (25%), lower torso and thighs (24%) and in general, approximately 72% of the drivers had at least one or more than one organ feeling pain. Feeling discomfort after doing various agricultural operations caused increases in pain of some of joints related to the type of agricultural operation. Tillage operations showed a direct role in joint problems at a confidence level of 90%. The two-year study showed that the repetition of these disorders during the sequential years, has led to disability or irrecoverable disorders of joints

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergonomics-Musculoskeletal Disorders-Risk Factors-Body Parts-Tractor.-