طراحی و ساخت ماشین نیوماتیکی ـ حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادو سیب زمینی

نویسندگان

چکیده

سیب‏زمینی از پرمصرف‌ترین محصولات کشاورزی در جهان و ایران است،‏ که در سطحی معادل 170 هزار هکتار از اراضی آبی کشور کشت می‏شود و محصول سالانه آن بالغ بر 7‎/5 میلیون تن است. معضل مهم در امر تولید این محصول،‏ آفت سوسک کلرادو (CPB)‎ است که در چند سال اخیر،‏ خسارت‌های سنگینی را به اقتصاد کشاورزان وارد کرده است. روش عمده برای مبارزه با این آفت در بین کشاورزان،‏ استفاده از سموم شیمیایی می‏باشد. لکن برای کنترل آفت سوسک کلرادوی سیب‏زمینی،‏ تکیه بر به کارگیری سموم شیمیایی،‏ باعث ایجاد مقاومت این حشرات در برابر سموم شیمیایی شده و استفاده از سموم شیمیایی با غلظت‌های بالاتر علاوه بر آلودگی محیط‌زیست،‏ هزینه تولید را افزایش می‏دهد. هدف از تحقیق حاضر،‏ طراحی و ساخت ماشین نمونه اولیه برای کنترل سوسک کلرادو است. اساس کار این ماشین بر مبنای سیستم‌های نیوماتیکی و حرارتی است. نحوه کار این ماشین به این صورت است که به هر ردیف کشت یک دهانه خروج باد باز می‏شود و با شروع حرکت تراکتور و ایجاد دور در محور PTO،‏ شافت فن‌ها دور گرفته و با ایجاد هوای فشرده،‏ باد از دهانه‌ خروجی به بوته‏های گیاهان برخورد می‏کند. این کار باعث جدا شدن آفات از روی بوته‏ها شده که با برخورد به صفحات توری که در روی شاسی ماشین تعبیه شده است،‏ بر روی زمین در فاصله‌ بین دو ردیف کشت انتقال می‏یابند. در همین هنگام.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and fabrication of a pneumatic thermal machine for controling Colorado potato beetle

نویسندگان [English]

  • gholamreza roohi
  • zahra tabibi
  • asad motlag

چکیده [English]

Potato as one of the most important agricultural products around the world is cultured in about 170,000 hectares that is produced 5.7 million tons per year. Colorado potato beetles “CPB” are the main problem of the culture which damages all the production in the field and makes serious losses economically. Use of chemicals on CPB control as routine method has made some problems from health care and environmental and agricultural points. The procedure of this research is related to the desig and fabrication a four-row prototype machine (Burner) for mechanical CPB control which can be used behind a tractor in the field .This is a kind of pneumatic thermal machine. First the fans send the compressed air to the rows to fly the insect pests, and then the cpb’s is burnt immediately by special burners

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato-CPB-Burner-Mechanical control.-Pneumatic system-