دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 1، مهر 1391 
تاثیر دور موتور و نسبت‌های انتقال جعبه دنده بر تراز صدای کمباین جاندیر

علی ملکی؛ فریبا منوچهری؛ داود قنبریان


بررسی فرآیند خشک کردن توت سفید به وسیله آون مایکروویو

محسن آزادبخت؛ عباس رضایی اصل؛ علی اصغری؛ ابوالفضل قلیخانی


طراحی و ساخت ماشین نیوماتیکی ـ حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادو سیب زمینی

غلامرضا روحی؛ زهرا طبیبی؛ اسعدمدرس مطلق


مطالعه خواص حجمی و اصطکاکی دانه گلرنگ

عبداله ایمان‌مهر


بررسی انرژی مصرفی و اثرات تعداد جوجه و نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی واحدهای مرغ گوشتی استان یزد

محمد داوود حیدری؛ محمود امید؛ اسداله اکرم


تاثیر خاک‌ورزی و سر زنی بوته بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب زمینی

رمضانعلی محمودیه؛ سعید مینایی؛ محمد علی قضاوی خوراسگانی؛ مرتضی الماسی


تجزیه و تحلیل رگرسیونی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل و تغییر زمان پاشش سوخت

سجاد رستمی؛ برات قبادیان؛ لطف اله سوادکوهی؛ رضا ابراهیمی