تجزیه و تحلیل رگرسیونی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل و تغییر زمان پاشش سوخت

نویسندگان

چکیده

استفاده از بیودیزل در مقایسه با سوخت‌های فعلی باعث کاهش انتشار گازهای مؤثر گلخانه‌ای می‌شود. ویژگی‌های متفاوت بیودیزل با سوخت دیزل مرسوم تأثیراتی بر عملکرد موتور دارد. برای عملکرد بهینه یک موتور با هرکدام از این سوخت‌ها یا مخلوط‌های مختلف آن‌ها،‏ لازم است که بعضی از شرایط کاری موتور تغییر داده شود. در این پژوهش،‏ عملکرد یک موتور دیزل پاشش مستقیم با سوخت بیودیزل در زمان‌های پاشش 10،‏ 15 و 20 درجه قبل از نقطه مرگ بالا بررسی شد. آزمایش‌ها در چهار دور مختلف موتور انجام شد. نتایج گشتاور،‏ توان،‏ دمای گازهای خروجی از اگزوز و مصرف ویژه سوخت ترمزی برای سوخت‌های B20،‏ B40 و B100 در شرایط مختلف دور موتور و زمان پاشش یادداشت شده و به کمک روابط رگرسیونی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پیش‌بینی شده با این روابط،‏ همبستگی قابل قبولی (89‎/0R >) با نتایج تجربی داشتند. نتایج نشان داد که جلو انداختن زمان پاشش گشتاور ترمزی،‏ توان و بازده حرارتی را افزایش و دمای گازهای خروجی از اگزوز و مصرف ویژه سوخت ترمزی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance regression analysis of a diesel engine with biodiesel fuel and difference injection timing

نویسندگان [English]

  • Dr S. Rostami
  • b g
  • l s
  • r e

چکیده [English]

The use of biodiesel compared to current fuels could reduce greenhouse gas emissions. Different properties of biodiesel in comparison with standard Ddiesel fuel have some effects on engine performance. To achieve optimum performance, engine conditions should be modified based on the fuel or fuel blends. In this study, performance of a diesel engine using biodiesel was investigated in injection timings 10, 15 and 20 degrees before top dead center. The experiments were carried out in different speeds of engine. The results of torque, power, exhaust gas temperature and brake specific fuel consumption for fuel blends of B20, B40, and B100 in different engine speeds and injection timing were recorded and analyzed by regression equations. The predicted results with these equations had acceptable correlation with experimental results. The results showed that advancing the injection timing increases the brake torque, power and thermal efficiency and decreases the brake specific fuel consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diesel engine-Fuel injection timing-Biodiesel fuel-Regression equations.-