کاربرد طیف‏ سنجی فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب آرد نخودچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روند روزافزون توسعه و تولید تجهیزات طیف‌سنجی نوری قابل‌حمل، نشان‏دهنده این است که تکنیک‌های مبتنی بر خواص نوری از کارآیی بالایی برخوردار هستند. به همین دلیل بهره‏مندی از تجهیزات طیف‌سنجی نوری در تشخیص سریع تقلب مواد غذایی همچنان مورد اقبال فعالان عرصه صنایع غذایی است. در پژوهش حاضر، مدل‌سازی طیف‌های فروسرخ نزدیک در ناحیه 1650-950 نانومتر به روش آنالیز مولفه‌های اصلی به منظور تشخیص وجود آرد گندم یا لپه در آرد نخودچی در اختلاط‌های وزنی 5، 10، 20 و 30 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نمودارهای پراکندگی طیف‌ها در مختصات مولفه‌های اصلی نشان داد روش مذکور در جداسازی آرد نخودچی خالص از مختلط شده با آرد لپه / آرد گندم موفق بوده است. اعمال پیش-پردازش توزیع نرمال استاندارد روی داده‌های طیفی باعث ارتقاء دقت تفکیک بین طیف‌های حاصل از درصدهای اختلاط متفاوت آرد گندم/لپه شد. بیشترین علائم طیفی تمایز‌دهنده در نواحی طیفی 1480 تا 1600 و 1000 تا 1330 نانومتر مشاهده شد، و لذا باندهای ذکر شده از نظر تعیین شاخص‏های وجود آرد گندم یا لپه در آرد نخودچی بر مبنای اختلاف درصد بازتاب نور، مهم ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که امکان استفاده از روش سریع و غیرمخرب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک به-همراه تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی در تفکیک آرد نخودچی خالص از مختلط شده با آرد گندم / لپه به عنوان جایگزین روش‌های آزمایشگاهی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها