دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 20، مهر 1400 
کاربرد طیف‏ سنجی فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب آرد نخودچی

صفحه 1-8

رضا محمدی گل؛ مجید لشگری


شناسایی و طبقه‌بندی هوشمند کمبود مواد مغذی در درختان پسته با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان

صفحه 9-19

محمدجواد رضایی؛ مهدی یزدیان دهکردی؛ مهدی آقا صرام


تعیین ارتفاع برش برگ پیاز با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 21-30

محسن حیدری سلطان آبادی؛ بابک بهشتی؛ مسلم افروز؛ محمدرضا ابراهیم زاده


تعیین و مقایسه تناسب اقلیمی در چند منطقه جنوبی ایران برای توسعه پایدار گلخانه‌ها

صفحه 31-42

معین مختاری ستائی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ داود مؤمنی؛ محسن سلیمانی


طراحی محفظه تخمیر و ساخت هاضم بی‌هوازی ناپیوسته به منظور تولید بیومتان

صفحه 43-54

ارمان جلالی؛ رضا عبدی؛ شمس اله عبداله پور؛ سید فرامرز رنجبر


ردیابی نقطه بیشینه توان سلول‌های فتوولتاییک با استفاده از منطق فازی بهبود یافته و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

صفحه 55-63

جعفر امیری پریان؛ میلاد فتحی


تلفات کمباینی برداشت گندم در استان زنجان

صفحه 65-74

هومن شریف نسب؛ محمود صفری


بررسی اثر لایه پوششی و پرتودهی مادون قرمز بر برخی خواص شیمیایی تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 75-85

محمد جواد محمودی؛ محسن آزادبخت؛ علی اصغری؛ بهروز دستار