برآورد حجم گردو به کمک روش پردازش تصویر بر اساس خاصیت پرسپکتیو و جمع المان‌های متشابه

نویسندگان

چکیده

محاسبه حجم محصولات کشاورزی به دلایل مختلفی از جمله بررسی کیفیت و درجه‌بندی انجام می‌شود. در چند سال اخیر استفاده از روش غیر مخرب و سریع ماشین بینایی توسط کامپیوتر و دوربین‌های دیجیتال گسترش و محبوبیت یافته است. این تحقیق تلاشی برای توسعه و ارزیابی یک الگوریتم جدید پردازش تصویر به منظور تصحیح خطای خاصیت پرسپکتیو طبیعی تصویربرداری و برش المان های متشابه و جمع حجم آنها به منظور برآورد حجم محصول می-باشد که در این تحقیق از محصول گردو استفاده شده است. در کنار ارائه این روش چند روش رایج دیگر شامل روش وزن آب جابجا شده به عنوان روش مرجع،‏ استفاده از قطر میانگین هندسی و استفاده از مساحت سطح منظری نیز آورده شده است تا بتوان نتایج این روش را روی گردو بهتر ارزیابی نمود. خطاهای روشهای استفاده از قطر میانگین هندسی ،‏ مساحت سطح منظری،‏ جمع المان های متشابه به ترتیب 6‎/9 %،‏ 2‎/10 %و 7‎/10 % بدست آمد. نتایج نشان داد که در ماشین بینایی به دلیل خاصیت پرسپکتیو طبیعی در تصویربرداری،‏ اجسام کوچک (گردو) نسبت به اجسام بزرگ تر خطای بیشتری جهت حجم سنجی ایجاد می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Volume estimation of walnut using image processing method based on perspective laws and similar elements

نویسندگان [English]

  • Jafar amiriparian
  • Hamidreza Ahmadi

چکیده [English]

Volume determination of agricultural products is done in many reasons such as survey of quality and grading. In recent year’s use of nondestructive methods and fast machine vision have been discovered expanse and popularity by computer and digital cameras. This study tries for development and evaluation of the new image processing algorithm to error correction of natural perspective of imaging and cutting of similar elements and sum of their volume for volume estimation of product that in present study walnut was used. With this method some prevalent method such as weight of displaced water as reference method, geometric mean diameter and field of view surface to better evaluation of this method. The means of error of the geometric mean diameter, field of view surface and similar element method were 9.6%, 10.2% and 10.7%, respectively. The results showed in machine vision because of natural perspective of imaging, small objects (walnut) than larger ones produce more error for volume measurement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perspective-Image Processing-Volume Measu-- ent-Similar Element-Walnut-