دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، فروردین 1392 
بررسی تاثیر دما و رطوبت بر ضریب هدایت حرارتی غلاف سویا

محسن آزادبخت؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان؛ سعید مینایی


تعیین نظری و تجربی رطوبت تعادلی دانه گلرنگ در یک فرآیند جذب رطوبت

مسعود براتی؛ علیاصغر زمردیان


برآورد حجم گردو به کمک روش پردازش تصویر بر اساس خاصیت پرسپکتیو و جمع المان‌های متشابه

جعفر امیری پریان؛ حمیدرضا احمدی


مطالعه تراز نویز منتشر شده توسط چمن‏زن موتوری

علی ملکی؛ مجید لشگری


بررسی ساییدگی تیغه های کاردی گاوآهن چیزل در خاک های سیلتی رسی

سجاد درفش پور؛ پرویز احمدی مقدم


تأثیر روش خاک‌ورزی، نوع کارنده و سرعت پیشروى بر شاخص‌های کیفیت کاشت ذرت

ایشام الزعبی؛ محمدجواد شیخ داوودی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمد افضلی


مدل‌سازی و تحلیل حساسیت نهاده‌های انرژی برای تولید سیر در شهرستان لنگرود استان گیلان

مرضیه صالحی؛ اشکان نبوی پله سرائی؛ رضا عبدی؛ حسن قاسمی مبتکر