مطالعه تراز نویز منتشر شده توسط چمن‏زن موتوری

نویسندگان

چکیده

ادوات و ماشین‏هایی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می‏گیرند،‏ اصواتی با بیناب وسیعی تولید می‏کنند. به این ترتیب کاربران و دیگر افراد شاغل و یا ساکن در این مکان‏ها در معرض این اصوات قرارمی‏گیرند. در این تحقیق،‏ تعدادی از عوامل موثر بر سروصدای تولید شده در چمن‏زن موتوری هوندا مدل GXV 160 در سه محدوده ارزیابی شدند. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شدند. انتخاب دستگاه‏های اندازه‏گیری صدا و نحوه نصب هر یک به نحوی انجام گردید که بر اساس داده‏های حاصل از آنها،‏ سطح سروصدای ساطع شده از چمن‏زن قابل محاسبه باشد. نتایج حاصل نشان داد که سطوح مختلف دور تیغه برش در سطح احتمال 99 درصد اختلاف معنی‌داری را نشان داد در صورتی که سطوح مختلف تیمارهای وجود سبد و نیز نوع عملیات اختلاف معنی‌داری را نشان نداده‌اند. همچنین نتایج بیانگر افزایش تراز فشار صدا در موقعیت گوش کاربر نسبت به سایر فواصل بود. با توجه به حدود مجاز تماس افراد شاغل با سروصدا،‏ سطح سروصدای دریافتی کاربر چمن‏زن مخاطره‏آمیز بوده و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی کاملا ضروری به نظر می‏رسد. این در حالی است که سایر افراد شاغل در اطراف چمن‏زن موتوری در محدوده مخاطره‏آمیز نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Noise Emitted by Power Lawn Mower

نویسندگان [English]

  • ali maleki
  • Majid Lashgari

چکیده [English]

Equipment and machinery used in Agricultural field produce sounds with wide spectrum. Therefore operators and other workers exposed to these sounds. In this study, effects of some factors on emitted noise of a Honda GXV 160 power lawn mower in three different distances were studied. The experiments were carried out based on a factorial statistical design in the form of randomized complete block design with four replications. Sound level measuring device and their establishment and set up were selected in which according to acquired data, the emitted noise level of power lawn mower could be calculated. The results showed that, there exists a significant relationship at 99% levels of probability between the levels of blade rotational speed and emitted noise. But no significant relationship was observed between the levels of collecting basket, operation type and emitted noise. Also results reveal the great sound level at operator’s ear position in comparison with other positions. According to permitted exposure noise level, the received noise level of operator was hazardous and using of hearing protection devices is mandatory. But the received noise level of other workers in field was not hazardous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noise-Sound Pressure Level.-Lawn Mower-Agricultural Machinery-