بررسی اثر رطوبت روی خواص بیوفیزیکی و تعیین خواص شیمیایی دانه آفتاب‌گردان (رقم فرخ)

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش صفات بیوفیزیکی دانه آفتاب‌گردان (رقم فرخ) در محتوای رطوبتی 7 تا 30 درصد (بر پایه خشک) ارزیابی شد. میانگین سطح‌های تصویر پردازش شده در راستای طول،‏ عرض و ضخامت به‌ترتیب 68‎/34،‏ 61‎/54 و 10‎/38 میلی‌مترمربع و میانگین چگالی توده،‏ تخلخل،‏ ضریب کرویت و ضخامت محصول به‌ترتیب برابر62‎/0،‏ 32‎/9،‏ 55‎/0 درصد،‏ 88‎/3 میلی‌متر به دست آمد که مقادیر این صفات با افزایش رطوبت روبه افزایش بود و برای سطح‌های مختلف رطوبت اختلاف معنی‌دار (01‎/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of moisture on the biophysical properties and determination of chemical properties of Farrokh variety of sunflower seeds

نویسندگان [English]

  • َali nejat lorestani
  • Alireza Abdolmohammadi
  • aioob bagvand

چکیده [English]

In this study biophysical Properties of Farrokh variety of sunflower seeds in moisture range of 7-30 percent (dry basis) were evaluated. Mean of surface areas processed in direction of length, width and thickness were respectively as 34.68, 54.61 and 38.10 mm2 and mean values of bulk density, porosity, sphericity and thickness of the products were respectively as 0.62, 9.32, 0.55 and 3.88 mm that these values with increase of moisture content have increasing trend and for different moisture ranges, the difference was significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moisture.-Chemical properties-Sunflower seed-Biophysical attributes-