بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان خرم‌آباد

نویسندگان

چکیده

گندم به‌عنوان اصلی‌ترین غذای مناسب مردم دنیا و به‌صورت یک محصول استراتژیک نقش اساسی در تأمین مواد غذایی مردم دارد. میانگین سطح‌های زیرکشت گندم در ایران به طور متوسط 65‎/6 میلیون هکتار است و در استان لرستان سالانه بیش از 374 هزار هکتار به زیرکشت گندم می‌رود. این پژوهش به بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم در 3 تیمار که تیمار اول دو نوع کمباین و تیمار دوم سه سطح عمر و تیمار سوم دو سطح وضعیت مالکیت می‌پردازد. در این پژوهش از بین روش‌های متداول اندازه‌گیری تلفات برداشت محصول،‏ روش جاندیر و بهروزی‌لار استفاده شد و تلفات واقعی برداشت محصول گندم در سال 1390 بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد در مرکز استان لرستان اندازه‌گیری شد. با استفاده طرح فاکتوریل سه عامله در نمونه‌گیری‌های مزرعه‌ای،‏ تلفات قبل از برداشت (طبیعی)،‏ تلفات سکوی برش،‏ تلفات واحد کوبش،‏ تلفات واحد جداکننده و تمیزکننده (انتهای کمباین) اندازه‌گیری و تلفات کل مزرعه مشخص شد. برای تجزیه ‌و تحلیل آماری داده‌ها،‏ از نرم‌افزار SPSS و برای مقایسه میانگین داده‌ها از روش دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین تلفات برداشت گندم در خرم‌آباد 21‎/5% بوده که 65‎/0% تلفات طبیعی و 56‎/4% تلفات کمباین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and comparison of wheat harvest losses for two common combines in Khorramabad Township

نویسندگان [English]

  • ayat razdari
  • mohammad hashem rahmati
  • Mehran Izadi
  • seyedeh hoda yoosefian

چکیده [English]

Wheat as the most main food for the world and a strategic product has a major role in people's food supply. Average of wheat growing areas in Iran is 6.65 million hectares and more than 374 thousand hectares of wheat annually in Lorestan province is planted. In this study, conventional methods in the measurement of crop losses, John Deere and Behroozi-Lar method as proposed approaches was considered and the real waste of dry land wheat harvest, in 2011 in central part of the Khorramabad Township, in the center of Lorestan province, was measured. Using three Factors-factorial design, in field sampling, pre-harvest losses (normal), cutting platform Losses, unit pounding Losses, the unit separate and distinguishable Losses (end of combine) was measured and total farm losses were also determined. For statistical analysis of data, SPSS software was employed and for comparison of means, Duncan's test was used. The results showed that the average wheat harvest losses in Khorramabad has been 5.21% including 0.65% normal losses and 4./56% losses of combine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat.-Combine-Khorramabad-Losses-