طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه لیزری تشخیص ارتفاع محصولات مزرعه‌ای

نویسندگان

چکیده

سیستم‌های مدیریت اطلاعات مزرعه با فراهم کردن اطلاعات دقیق مکانی از مزرعه در هر زمان به‌صورت غیرمخرب و بی‌درنگ،‏ امکان گرفتن تصمیم مناسب را فراهم می‌کنند. امروزه لیزر در گستره وسیعی از صنایع از جمله تجهیزات نشانه‌گیری و ابزار دقیق کاربرد دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و اندازه‌گیری ارتفاع گیاهان زراعی به‌صورت غیرمخرب به کمک تکنولوژی لیزر طراحی،‏ اجرا و ارزیابی شد. بعد از طراحی و ساخت،‏ سامانه لیزری در 2 مرحله‌ آزمایشگاهی و مزرعه‌ای بررسی شد. مرحله اول اندازه‌گیری روی گیاه برنج در محیط آزمایشگاهی انجام شد که تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده بعد از کالیبراسیون،‏ با روش رگرسیون خطی (ضریب تبیین 95%) و مقایسه میانگین انجام شد که بیانگر دقت کافی سیستم در تعیین ارتفاع محصول است. در مرحله دوم از سامانه لیزری برای اندازه‌گیری ارتفاع گیاه گندم در مزرعه استفاده شد که با توجه به نتایج به دست آمده بین داده‌های ارتفاع اندازه‌گیری شده با متر و داده‌های سیستم،‏ از نظر آماری اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده،‏ سامانه حسگر لیزر به‌عنوان روشی مناسب و با دقت بالا برای انواع عملیات شناسایی مکانی محصول و تعیین ارتفاع محصولات مختلف در کشاورزی دقیق توصیه می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design, implementation and evaluation of the laser system to height measu-- ent of farm products

نویسندگان [English]

  • T. Mesri Gundoshmian
  • P Alighaleh
  • S Alighaleh

چکیده [English]

Farm information management systems provide proper decisions by collecting precise locative data of the farm in a non-destructive and immediate form at any time. Nowadays, laser is used in a wide range of industries such as target equipment’s and exact instruments. The research was designed and performed and evaluated to identify and measure crop plants height in a non-destructive form using the laser technology. After designing and building, the laser system was tested in two field and laboratorial stages. The first stage of measurement was performed on the rice in a laboratorial environment which the collected data were analyzed by linear regression method (repression coefficient %95) and average comparison after calibration that represented sufficient care of the system in identifying the product height. In the second stage, it was used the laser system to measure the wheat height on the farm which according to the obtained results, it wasn't observed significant statistical difference between the height data measured in meter and the system data. According to the obtained results, the laser sensor system is recommended as a suitable and with high precision method for kinds of product locative identification operations and identifying the height of various products in precise agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laser sensor-Non-destructive tests-Plant’s height-Precision Agriculture-