دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، مهر 1393 
بررسی عکس‌العمل طیفی گندم‌های سالم و آسیب ‌دیده به وسیله قارچ‌ها باتصویربرداری در محدوده مرئی و غیرمرئی به کمک شبکه‌های عصبی

سامان ظهرابی علی‌بیگلو؛ سید صادق سیدلو؛ ابراهیم صفری؛ یاسمن همپانژاد


طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه لیزری تشخیص ارتفاع محصولات مزرعه‌ای

ترحم مصری گندشمین؛ پژمان عالی‌قلعه؛ سعید عالی قلعه


بررسی یکنواختی فاصله کاشت و دینامیک سقوط بذر تحت شرایط آزمایشگاهی در کارنده نیوتیکی با کمک بینایی ماشین

زهرا عبداله زارع؛ سامان آبدانان مهدی زاده


طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود

علی ملکی؛ حمیده رئیسی وانانی؛ شاهین بشارتی


طراحی و آنالیز نیرویی یک هاضم با هم‌زن توربینی منحنی به روش ریاضی و المان محدود با نرم‌افزار آباکوس

محمود محمودی-اشکفتکی؛ رحیم ابراهیمی؛ عبدالله قاسمی-پیربلوطی؛ علیرضا خاکسار؛ مصطفی رهنما-فلاورجانی


ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت سنتی و ‌نیمه‌مکانیزه در مزارع لوبیاچیتی استان چهارمحال و بختیاری

سجاد رستمی؛ بهرام حسین زاده