ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت سنتی و ‌نیمه‌مکانیزه در مزارع لوبیاچیتی استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

کاشت لوبیا به دو صورت سنتی و نیمه‌مکانیزه انجام می‌شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش مانند نحوه انجام مراحل کاشت،‏ داشت و برداشت و سایر جزئیات مانند مدت زمان صرف شده برای عملیات کشاورزی و میزان سوخت مصرفی در هر مرحله از کار برای هر یک از دو روش کشت سنتی و کشت نیمه‌مکانیزه لوبیا از طریق 30 پرسشنامه از زارعین لوبیا کار استان چهارمحال و بختیاری به‌صورت نمونه‌های تصادفی جمع‌آوری شد. نهاده‌های انرژی در این بررسی شامل کل انرژی فیزیکی،‏ شیمیایی و انرژی بذر درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد کل انرژی نهاده‌ها در روش متداول 16‎/66556 و در روش مکانیزه 30‎/89181 مگاژول در هر هکتار هستند. نهاده کود شیمیایی پرمصرف‌ترین نهاده در هر دو روش کشت محاسبه شده و پس از آن نهاده‌های الکتریسته و سوخت مصرفی در روش کشت متداول و نهاده‌های سوخت مصرفی و سموم شیمیایی در روش کشت نیمه‌مکانیزه به‌ترتیب پر مصرف‌ترین نهاده‌ها در هر یک از روش‌ها محاسبه شدند. بازده انرژی برای روش متداول 66‎/0 و برای روش نیمه‌مکانیزه 41‎/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and compare of the energy efficiency of the conventional and semi mechanized bean cultivation in Chaharmahal and Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • Dr S. Rostami
  • bahram hosainzadeh

چکیده [English]

Bean is cultivated in conventional and semi mechanized methods. Information about this research such as fuel consumption and agricultural operation time spent for planting and harvesting steps in conventional and semi mechanized cultivation system were collected by face to face and questionnaire methods as well as samples (30) were collected by randomized selection. The results showed that the amount of total input energy for conventional and mechanized methods were equal to 66556.16 and 89181.30 MJ/ha, respectively. Chemical fertilizer was the most commonly used input in both of cultivation systems followed by electrical and fuel consumption in conventional system and fuel consumption and chemical pesticides in semi mechanized system. The energy efficiency was equal to 0.66 and 0.41 for the conventional and semi mechanized methods, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi mechanized cultivation.-Conventional cultivation-Bean-Energy inputs-