رویکردی جدید در برداشت گردو به روش مکانیکی

نویسنده

چکیده

یکی از مسائل مهم در برداشت گردو ضرورت وجود دستگاهی است که بتواند هزینه‌های اقتصادی و صدمات بدنی را کاهش دهد. برداشت گردو در ایران عملی است که هر ساله هزینه و صدمات بدنی زیادی دربر داشته است. بنابراین برای حل این مشکل ماشین ساده و جدیدی طراحی و ساخته شد. این دستگاه می‌تواند تا ارتفاع نه متری کار کند و به راحتی انرژی خود را از یک موتور‌سیکلت دریافت کند و به آسانی حتی در اراضی شیب‌دار کار کند. در مقایسه با روش‌های برداشت سنتی گردو این دستگاه دارای صرفه اقتصادی و ایمنی کافی است و نمونه مشابهی در ایران ندارد. ظرفیت و کارایی این ماشین با آزمایش شاخصه‌هایی همچون سرعت و ارتفاع کار در سطوح مختلف بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد بین سطوح مختلف ارتفاع (کمتر از 2،‏ 2 تا 5‎/3،‏ 5‎/3 تا 5 و 5 تا 5‎/6 متر) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. کاربرد این دستگاه علاوه بر صرفه اقتصادی،‏ می‌تواند برای کشاورزان و باغداران ایمنی لازم در برابر صدمات بدنی به وجود آورد. براساس این مطالعه این دستگاه برای برداشت آسان گردو می‌تواند استفاده قرار شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new approach in mechanical Walnuts harvesting

نویسنده [English]

  • nader sakenian dehkordi

چکیده [English]

An important problem in harvesting walnuts is the case of harvesting machines for reducing the financial costs and labor injuries. Walnut harvesting is a costly and laborious practice in Iran, which causes significant costs and labor injuries each year. For resolving this problem, a simple and new machine designed and a prototype was fabricated. The mechanical range of operation of this machine is up to nine meters hight. It was simply operated by a motorcycle engine. This techniqe causes this equipment to be operational and practical in steep lands. With comparison to the traditional methods of walnuts harvesting, this machine improves safety and is easy to use, and there is no machine like this in Iran. It is worth mentioning that the capability and efficiency of the machine were tested and measured by different parameters such as speed and height. The results showed that there is a significant difference between the height levels (less than 2m, 2-3.5m, 3.5-5 m, 5-6.5 m) and also this machine is highly economical for the farmers as well as safe for the labors who are working in walnut trees. Based on results and investigations, this machine can be used to ease walnut harvesting in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juglans regia-Walnuts harvesters-Productivity.-Walnut-