دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، فروردین 1394 
ساخت و ارزیابی یک شاخه‌تکان تراکتوری مجهز به بازوهای شناور برای برداشت سیب درختی

سعادت کامگار؛ علی رضایی؛ مجتبی خیریه


مدل‌سازی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در روند تولید نیشکر در مزارع راتون با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی کشت و صنعت دعبل خزایی استان خوزستان)

سپیده هارونی؛ محمد جواد شیخ داوودی؛ مصطفی کیانی ده کیانی


رویکردی جدید در برداشت گردو به روش مکانیکی

نادر ساکنیان دهکردی


تعیین میزان آلودگی توده بذر یونجه به سس با روش تحلیل تصویر دیجیتال و شبکه عصبی مصنوعی

محسن حیدری سلطان آبادی؛ حمیدرضا آقای قزوینی؛ وحید اسدی


ارزیابی بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان و کتان تحت شرایط استفاده از عناصر نیتروژن و سولفات‌های پتاسیم، ‏منیزیم و ‏روی

محمود رضا تدین؛ رحیم ابراهیمی؛ مهران رنجبر


تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی

سجاد رستمی؛ مریم اسلامی؛ مصطفی کیانی؛ برات قبادیان