بهینه‌سازی زمان- هزینه- کیفیت در مدیریت پرورش گاو شیری با استفاده از تلفیق الگوریتم ژنتیک و منطق فازی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت تولید،‏ انتخاب بهترین گزینه برای انجام هر کدام از فعالیت‌های تولید می‌باشد،‏ به نحوی که هزینه و زمان تولید دارای کمترین و کیفیت دارای بیشترین مقدار ممکن باشد. با توجه به تعداد زیاد فعالیت‌ها و گزینه-های انتخابی برای هر فعالیت،‏ معمولاً این انتخاب دارای یک جواب منحصر به فرد نمی‌باشد و می‌توان با استفاده از تابع مطلوبیت و اختصاص دادن وزن‌هایی به زمان و هزینه و کیفیت،‏ بهترین جواب را از بین جواب‌های به دست آمده انتخاب نمود. از آنجا که در دنیای واقعی عدم قطعیت وجود دارد،‏ در رسیدن به یک مدیریت دقیق بایستی عدم قطعیت نیز مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله یک مدل ریاضی فازی برای شبکه ای از فعالیت ها پیشنهاد می شود که هر فعالیت در طول پروسه تولید شیر دارای چندین شیوه اجرا می‌باشد تا از میان شیوه های ممکن و موازنه معیارهای آنها با توجه به میزان پذیرش ریسک که با آلفا کات فازی تعریف می شود،‏ بهترین شیوه اجرا برای هر فعالیت مشخص شود. بدین منظور از الگوریتم ژنتیک(NSGA-II)‎ برای حل این مسئله استفاده گردید و به ازای میزان ریسک های مختلف بهترین شیوه های انجام هر فعالیت برای تولید شیر از زایش گاو تا حذف گاو از گله ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Time- cost- quality trade-off in dairying management using integration of genetic algorithms and fuzzy logic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharifi
  • erfan Khosravani moghadam
  • Payam Hatami

چکیده [English]

One of the most important issues in the management of production is how to select the best option for each production activity, so that the time and cost of production are minimized and the quality is simultaneously maximized. Considering a large number of activities and possible options for them, this choice does not have a unique solution and can be used the utility function and assign weights to time, cost and quality in order to select the best answer from those obtained. Since in reality a vast amount of uncertainty can be observed, an effective management necessitates dealing with these uncertainty issues. In this study, a fuzzy math model for a chain of activities is suggested to determine the best practical method employed by the milk production process. In order to achieve this goal, fuzzy alpha cut was employed to manage the risk of these series of activities. Accordingly, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II (NSGA-II) with fuzzy inputs was used and the best method of implementation for each activity of milk production process from the starting point of cows birth to the ending point of removing these cows from the herd was introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milk production-Genetic algorithms-Fuzzy logic-Optimization.-