مناسبترین روش ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی در گلخانه با توجه به عواملفنی، اقتصادی و زیست محیطی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف یافتن مناسب‌ترین سامانه جذب انرژی خورشیدی برای استفاده در گلخانه انجام شد. برای این منظور 5 گلخانه هر کدام با مساحت 10 مترمربع در شهرستان ایذه ساخته شد. 5 سامانه مجزا شامل سامانه‌های رایج،‏ آبگرمکن خورشیدی،‏ دیوار آبی،‏ بستر سنگی و مواد تغییر فاز دهنده هر کدام در یک واحد گلخانه پیاده‌سازی شده و پژوهش در مدت شش ماه انجام گردید. عوامل فنی از جمله ایمنی کاربرد،‏ عمرمفید،‏ قابلیت اطمینان،‏ سهولت نگهداری و تعمیرات در کنار عوامل اقتصادی و زیست‌محیطی با آزمون دانکن مقایسه شده و در نهایت برای معرفی بهترین سامانه از تحلیل سلسه مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که سامانه آبگرمکن خورشیدی هزینه و جذب انرژی بیشتر و متوسط زمان تعمیر کمتری داشته و روش مواد تغییر فاز دهنده کمترین فرکانس خرابی را داشته است. تحلیل سلسله مراتبی مناسب‌ترین سامانه را دیوار آبی و پس از آن آبگرمکن خورشیدی مشخص کرد. آبگرمکن خورشیدی اگرچه مصرف سوخت کمتری داشته،‏ اما هزینه بالاتر،‏ خدمات پس از فروش پایین‌تر و فرکانس خرابی و ضریب تکرار حادثه بیشتری از دیوار آبی داشته است. این روش می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات پس از فروش برای استفاده در رتبه نخست قرار گیرد. قرار گرفتن روش سنتی در رتبه آخر نشان می‌دهد که این روش مناسب نبوده و در استفاده از آن باید تجدید نظر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The most appropriate storage method of solar energy in greenhouse considering technical, economical and environmental factors

نویسندگان [English]

  • shahram kiani
  • hushang bahrami
  • morteza almasi
  • mohammad javad shekdavoodi

چکیده [English]

This research was aimed at finding the most suitable solar energy absorption system for use in greenhouses. For this purpose, 5five greenhouses were built in Izeh township and each one with area of 10m2. Five separate systems were implemented including common system,, solar water heater, water wall, stone bed and phase-change material. The research was conducted during six months. Technical factors including functional safety, useful life, reliability, ease of maintenance and repairs together with economical and environmental factors were investigated and compared by Duncan’s test and finally, the method of Analytic Hierarchy process (AHP) was used to introduce the best system. The result showed that the solar water heater system has higher cost and energy absorption also lower average time to repair and phase-change material method has the least failure frequency. The analytic hierarchy process (AHP) revealed the water wall as the most appropriate system and then the solar water heater. Although solar water heater consumes less fuel but it has more cost, lower sale services, failure frequency and it has repeating accident rate more than water wall. This method can be in the first place by reducing cost and improving after – sale services. Placing the traditional method in the last rank, shows that it was not suitable and its use should be reassessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economical-Solar energy-Analytic hierarchy process (AHP)-Technical-Environmental-Greenhouse-